Niet stikstof negeren, maar vooruit met de natuur herstellen

Baarn - Beeld: Enric Martinez

Het gaat niet goed met onze natuur. Er zit te veel stikstof in onze grond, onze lucht en ons water. Daarom brokkelt de natuur af en loopt de biodiversiteit terug. En omdat er minder stikstof uitgestoten moet worden, mogen er ook minder huizen worden gebouwd.

D66 wil de natuur herstellen, met meer ruimte voor dieren en planten. En we willen schoner water, in onze rivieren, beken en meren. Maar we willen ook ruimte geven aan de landbouw en aan recreatie. Wat ons betreft kan dat prima samengaan.

Want zonder natuur geen schoon drinkwater, geen insecten die bloemen en gewassen bestuiven en geen gezonde lucht. Om de natuur te beschermen moeten we soms moeilijke keuzes maken. Met name in de landbouw. Daar lopen we niet voor weg.

De natuur beschermen De landbouw produceert overal in Nederland veel teveel stikstof. Ook in onze provincie. Daardoor verzuurt onze bodem en ons water. En daardoor sterven veel planten en dieren uit. Het is dus niet gek dat de hoogste rechter van Nederland onze overheid op de vingers heeft getikt. We zijn verplicht de natuur te beschermen. In 2030 moet de uitstoot van stikstof in de provincie gehalveerd zijn. D66 houdt vast aan deze datum.
Boeren helpen met verduurzamen D66 wil samen met de boeren aan de slag. Geld is er genoeg: er is 24 miljard beschikbaar voor het vergroenen van boerenbedrijven. Of voor het verplaatsen of aankopen. Dat laatste zal soms moeten, bij boeren die niet kunnen veranderen of die geen opvolgers hebben. D66 vindt dat de provincie ook boeren moet ondersteunen die een ander soort bedrijf willen beginnen.
De kwaliteit van water verbeteren Het is de taak van de provincie om de kwaliteit van grondwater en oppervlaktewater te verbeteren. We moeten vervuiling verminderen en voorkomen, we moeten zuinig met ons water omspringen en we moeten dieren, insecten en planten die in het water leven beschermen. De provincie doet dat samen met de waterschappen.
Nieuwe natuur maken De afgelopen jaren is er nauwelijks natuur bij gekomen in Utrecht. Dat is niet de bedoeling. De provincie bestaat voor 55 procent uit landbouwgrond. We hebben maar 14 procent natuur en we gebruiken 16 procent voor wonen en werken. Bij alles wat we doen in de provincie moet het aandeel van natuur en water eigenlijk meegroeien. We hebben natuur en water nodig, zodat we prettig kunnen leven, om kunnen gaan met klimaatverandering en dieren en planten genoeg ruimte kunnen bieden. De provincie heeft beloofd ongeveer 10.000 hectare aan nieuwe natuur en water aan te leggen. Wij ondersteunen dat doel.

In ons verkiezingsprogramma lees je over alle plannen van D66 Utrecht voor de provincie. We hebben ook een verkiezingsprogramma in eenvoudig Nederlands.