Vooruitgang door te investeren in de toekomst

Beeld: Provincie Utrecht

Utrecht heeft een sterke economie. Die positie willen we verder versterken. Samen met bedrijven, opleidingen en gemeenten. Eigenlijk gaan vooral onze gemeenten over de economie. De rol van de provincie is beperkt, maar wel belangrijk.

Daarnaast zijn alle plannen van de provincie alleen haalbaar als de provincie financieel gezond is. De provincie staat er financieel goed voor. Daar zijn we trots op. We kunnen weer investeren in de toekomst van de provincie en nieuwe plannen uitvoeren.

Bedrijven helpen met verduurzamen Gemeenten moeten genoeg ruimte krijgen om kantoren en bedrijventerreinen te bouwen. Tegelijk moeten we zuinig zijn op de ruimte in onze mooie provincie. Nieuwe kantoren moeten duurzaam zijn. En wat D66 betreft komen ze vooral bij OV-stations. Op andere plekken doen we het liever niet. Bedrijventerreinen moeten zo duurzaam mogelijk worden.

D66 wil dat de provincie alles wat ze nodig heeft circulair inkoopt. En dat de provincie samenwerkt met bedrijven die ook circulair werken. De provincie kan nieuwe en bestaande bedrijven ook helpen om circulair te worden. Bijvoorbeeld door ze advies en informatie te geven. Of door trainingen aan te bieden. En via de provincie kunnen beginnende circulaire
bedrijven geld lenen.
Ruimte voor recreatie en sport D66 staat voor een Utrechtse economie met ruimte voor toerisme en recreatie. Maar de groei van het toerisme willen we in goede banen leiden. Dat doen we door het toerisme te spreiden over de provincie. Bijvoorbeeld door meer ruimte te maken voor recreatie in natuurgebieden. Of door picknickplaatsen mogelijk te maken, of camperplaatsen, of campings. Zo zorgen we ervoor dat er overal in de provincie iets is te doen. Voor dagjesmensen, maar ook voor toeristen die langer willen blijven.

Daarnaast wil D66 wil dat de provincie een grotere rol gaat spelen bij het stimuleren van sport en beweging. Dat kan door fietsers, hardlopers en wandelaars meer ruimte te geven en door sportgelegenheden in de provincie te ondersteunen. Bij alles wat we doen moeten we ons in de eerste plaats richten op kinderen en jongeren.
Ons cultureel erfgoed beschermen D66 vindt cultuur heel belangrijk. We moeten er zuinig op zijn. Ook op ons erfgoed, zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Gelukkig past de provincie er goed op, bij alles wat er gebeurt in ons landschap. De provincie moet ook zuinig zijn op onze monumenten. Wat D66 is het wel een goed idee om die bijzondere gebouwen een functie te geven. De organisatie die het monument gebruikt kan dan helpen om het onderhoud te betalen. Aan gemeenten die met goede ideeën komen over cultuur en ook zelf daarvoor geld vrijmaken, moet de provincie een bijdrage geven.
Goed bestuur D66 wil dat de provincie op zoek gaat naar nieuwe manieren om inwoners te laten meedenken en meedoen. Denk aan een burgerraad, waarin inwoners niet alleen inspraak hebben, maar ook een duidelijke opdracht krijgen.

Ten slotte is het onzeker of de provincie en de gemeenten ook in de toekomst genoeg geld zullen hebben. De Rijksoverheid moet dat geld wel ter beschikking stellen. De Rijksoverheid geeft gemeenten en provincie steeds meer en steeds grotere taken. Daar hoort dus ook meer geld bij. D66 wil dat de gemeenten en provincie daar samen aandacht voor blijven vragen bij het Rijk.

In ons verkiezingsprogramma lees je over alle plannen van D66 Utrecht voor de provincie. We hebben ook een verkiezingsprogramma in eenvoudig Nederlands.