Meer asfalt is stilstand. Vooruit met de fiets en het OV.

Utrecht Science Park - Beeld: D66 Utrecht

Vervoer is belangrijk, maar het moet wel schoon zijn. Hier wil D66 zich sterk voor maken.

Lopen is het uitgangpunt. Waar het kan geven we ruimte aan de fiets en het ov. En waar het
moet maken we autoverkeer mogelijk. Op deze manier maken we de provincie bereikbaar.

Want als je je van de ene plek naar de andere plek kunt verplaatsen, heb je meer
mogelijkheden. Om een baan te vinden, of om naar school te gaan, of om je vrienden op te
zoeken. Op dit moment is er soms ‘vervoersarmoede’. Daardoor heeft niet iedereen gelijke
kansen. D66 wil dat het voor iedereen altijd mogelijk is om zich te verplaatsen. Zonder dat
dat te duur wordt.

Ruim baan voor de fiets D66 zet zich in voor veilige wandelroutes door de provincie. En voor aantrekkelijke fietspaden, waarmee je door de hele provincie kunt fietsen. De fiets moet ook voor woonwerkverkeer een serieuze optie zijn. Fietspaden moeten bovendien aansluiten op de fietspaden van andere provincies. We willen de fiets de ruimte geven door juist wat minder plek in te ruimen voor autowegen en parkeerplaatsen.
Goed en schoon openbaar vervoer Het OV moet een goed alternatief zijn voor de auto. Dat betekent bijvoorbeeld dat de bus of de tram vaak genoeg langs komt en dat iedereen er veilig en comfortabel mee kan reizen. Daarvoor is wel uitbreiding van het OV nodig. In de steden, maar ook in en rond de kleinere gemeenten. D66 wil dat de plannen hiervoor zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de drie lightrail-verbindingen rond de stad Utrecht.

Het openbaar vervoer is op dit moment de schoonste manier om langere afstanden af te leggen. Maar ook het OV is nog niet helemaal schoon. D66 wil dat het OV voor 2030 helemaal klimaatneutraal is.
Alleen extra ruimte voor de auto als dat moet We breiden het wegennet alleen uit als dat echt moet. Hierdoor blijft de provincie ook met de auto bereikbaar. Toch willen we waar mogelijk mensen uit de auto krijgen. Dat doen we door het OV-netwerk uit te breiden en meer ruimte te geven aan de fiets. Wat we zeker niet willen is meer ruimte voor de auto, als het ook op een andere manier kan. Denk bijvoorbeeld aan de verbreding van de A27. Wat D66 betreft komt niemand aan Amelisweerd!

In ons verkiezingsprogramma lees je over alle plannen van D66 Utrecht voor de provincie. We hebben ook een verkiezingsprogramma in eenvoudig Nederlands.