Provincie Utrecht

Samenwerken Optimisme
Toekomstgericht

D66 Provincie Utrecht is positief over de toekomst. Ons optimisme is een houding waarmee we naar de wereld om ons heen willen kijken. De toekomst vormgeven doet de politiek niet alleen, we willen samenwerken met gemeenten, bedrijven en inwoners.