Marianne de Widt

Marianne de Widt - Beeld: D66

Maak kennis met Marianne

  • 66 jaar
  • Den Haag
  • Utrecht

“We moeten samenwerken om de ruimte in onze provincie goed te verdelen.”

Marianne de Widt is van 1958, het oprichtingsjaar van de samenwerking in Europa, en daar is ze trots op. Ze is van huis uit landschapsarchitect en heeft daarna bestuurskunde gestudeerd. Inmiddels woont ze 38 jaar in de stad Utrecht. Ze werkte tot midden 2021 bij de gemeente Arnhem. “De komende jaren moeten gemeenten en provincie samenwerken om de ruimte in onze provincie goed te verdelen. Ruimte voor natuur, energie, wonen en werken. Met de Omgevingsvisie zetten we daarvoor een nieuwe koers uit, zowel op inhoud als in de manier van werken. Ik wil al mijn kennis en ervaring graag inzetten voor de toekomst van de provincie Utrecht.”