Klimaat als gedoe zien leidt tot stilstand.

Utrecht - Beeld: D66 Utrecht

Het gaat niet goed met het klimaat. Daarom moeten we stoppen met gas en kolen gebruiken om energie op te wekken. En we moeten energie besparen.

D66 wil een schoon land met gezonde natuur. We grijpen nu in voor het klimaat. Zo laten we onze provincie schoon achter. De politieke partijen die groene energie alleen maar als gedoe zien, zorgen voor veel stilstand. D66 wil dat de provincie vooruit gaat met goedkope groene
energie van Utrechtse bodem.

Zelf duurzame energie opwekken D66 wil dat de provincie zelf duurzame energie opwekt. Op de daken van de provincie zelf en van de gemeenten in Utrecht moeten zonnepanelen komen. Boven grote parkeerplaatsen maken we ook daken met zonnepanelen. En de provincie moet geld lenen aan projecten voor duurzame energie die anders niet van de grond komen.
Gemeenten helpen met het opwekken van groene energie In de hele provincie moeten windmolens en zonnepanelen komen. Anders lukt het niet om op tijd genoeg groene energie op te wekken. De gemeenten moeten dat zelf doen. Als dat niet lukt, dan moet de provincie ze helpen. En als het dan nog steeds niet lukt, dan moet de provincie ervoor zorgen dat er alsnog genoeg windmolens en zonnepanelen komen.
Energie beter opslaan We willen niet alleen energie opwekken, we willen ook energie opslaan. Dat doen we het liefst vlakbij de windmolens en zonnepanelen. Zo zorgen we ervoor dat het netwerk niet teveel wordt belast. Een goedkope manier om dit te doen, is warmte-koude-opslag onder publieke gebouwen. D66 wil dat de provincie daarbij helpt, door gemeenten erover te informeren en ze financiële te steunen.
Utrechters helpen met energie besparen We vinden energiebesparing heel belangrijk. Want energie die we niet verbruiken hoeven we ook niet op te wekken. De provincie moet gemeenten daarom helpen om huizen en gebouwen duurzaam te maken en te isoleren. Dat kan de provincie doen door kennis te delen, geld te lenen en door mensen met elkaar in gesprek te brengen.

In ons verkiezingsprogramma lees je over alle plannen van D66 Utrecht voor de provincie. We hebben ook een verkiezingsprogramma in eenvoudig Nederlands.