Vrij door kansrijk onderwijs

Anke - Leraren krijgen van ons weer de ruimte om leraar te zijn. Het onderwijs nog beter te maken. Beeld: Jeroen Mooijman

Ieder kind verdient dezelfde kansen. Om later zelfstandig te zijn. Vrij te zijn. Daarom willen we dat iedereen de kans moet krijgen om talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

In de komende jaren wordt samen met de scholen invulling gegeven aan het Onderwijs-kansenbeleid en de extra gelden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs.

D66 Baarn wil blijvende steun geven om opgelopen leervertraging van kinderen tegen te gaan. Wij stimuleren kinderen kennis te laten maken met sport en cultuur.

Wij blijven inzetten op de uitvoering Integraatl HuisvestingsPlan. Een investering van bijna 20 miljoen euro in onze schoolgebouwen voor de komende 20 jaar.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.

Toont 0 van 0