Goed onderwijs als fundament

Onderwijs voor iedereen

Iedereen moet de kans krijgen om talenten te ontdekken en te ontwikkelen. In de komende jaren wordt samen met de scholen invulling gegeven aan het Onderwijs-kansenbeleid en de extra gelden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. D66 wil graag blijvende steun geven aan instrumenten als taalklassen, bibliotheek op school, zomerscholen en verlengde schooldagen om de opgelopen leervertraging van kinderen tegen te gaan.

D66 vindt dat de gemeente onze scholen moet blijven stimuleren om kinderen kennis te laten maken met sport en cultuur. Dit geldt ook voor kinderen van ouders die dit niet zelf kunnen betalen.

Passende schoolgebouwen

Door de groeiende behoefte aan woningen, zal de behoefte aan onderwijs ook groeien. Daarnaast zijn de onderwijsconcepten de afgelopen jaren veranderd waardoor de klassieke schoolindeling vaak niet meer past. De komende periode zal voor een aantal scholen daarom in het teken staan van ver- of nieuwbouw. D66 wil daarom blijven inzetten op de uitvoering van het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) zoals dit in november 2021 is aangenomen door de gemeenteraad. Een investering van bijna 20 miljoen euro in onze schoolgebouwen voor de komende 20 jaar. In de periode 2022 – 2026 betekent dit bijvoorbeeld concreet een renovatie van de St. Aloysiusschool en een uitbreiding van Waldheim/Baarnsch Lyceum.