De kansrijke gemeente

Eén van de D66 richtingwijzers van de vorige campagne is ‘vertrouwen op de eigen kracht van mensen’. Dit is het centrale uitgangspunt van het sociaalliberale gedachtegoed. Het staat haaks op betutteling. Zorg voor een goed fundament in de vorm van onderwijs. En als het even niet meer gaat, zorgen we dat je weer op weg geholpen wordt. Zodat je het daarna weer op eigen kracht kunt.

Goed onderwijs als fundament

Het veelzijdige en kwalitatief hoge basis- en voortgezet onderwijs in Baarn moeten we koesteren.

Iedereen moet de kans krijgen om talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Daarnaast moet er aandacht zijn voor de schoolgebouwen de komende jaren. Door de groeiende behoefte aan woningen, zal de behoefte aan onderwijs ook groeien.

Inclusieve samenleving

D66 vindt dat iedereen mee moet kunnen doen in het maatschappelijk leven. Taal, kennis, identiteit, geestelijk welzijn, fysieke gesteldheid etc. mogen hier geen rol in spelen. We sluiten niemand uit en we willen dat iedereen meedoet.

In de komende periode wil D66 invulling geven aan de Lokale Inclusieagenda.

We willen nieuwkomers in staat stellen hun eigen leven vorm te geven. We realiseren ons dat ze daar vaak wel wat ondersteuning bij kunnen gebruiken, maar dat ze ook wat te brengen en bij te dragen hebben. Deze ondersteuning moet eenvoudig en doeltreffend zijn.

Maatschappelijke organisaties koesteren

D66 wil in de komende periode verder werken aan passende huisvesting voor culturele en maatschappelijke organisaties. Zowel in het centrum als in de wijken moet voldoende ruimte zijn voor ontmoeting.