Maatschappelijke organisaties koesteren

Huisvesting

D66 wil in de komende periode verder werken aan passende huisvesting voor culturele en maatschappelijke organisaties. Daarmee willen we deze belangrijke voorzieningen in Baarn waarborgen en toegankelijk houden. Als deze organisaties namelijk met een hoge huurprijs te maken krijgen, kunnen ze vaak niet blijven bestaan.

In het plan maatschappelijk vastgoed van de gemeente wordt de Hoofdstraat 1 (waar nu de bibliotheek gevestigd is) benoemd tot ruimte voor ‘ontmoeting’. Met belangrijke organisaties, zoals Lokaal-O, zal in de komende jaren in een participatief traject verder invulling gegeven worden aan deze ‘huiskamer van Baarn’. D66 staat ook open voor onderzoek naar het verhuizen van de Leuning naar deze ‘huiskamer’ zodat de vrijgekomen ruimte bijvoorbeeld omgezet kan worden naar woningen. En hoe mooi zou het zijn als we hier ook voor jongeren een fijne ontmoetingsplaats kunnen creëren met bijvoorbeeld een klein podium?

Ruimte voor ontmoeting

Naast deze voorziening in het centrum blijft het ook belangrijk om in de wijken voldoende ruimte voor ontmoeting te creëren. Sociaal contact leidt ertoe dat mensen meer tevreden zijn met de plek waar ze wonen. Mensen moeten uiteraard zelf verbinding maken. Maar je kunt hiervoor wél de juiste omstandigheden scheppen. D66 wil dat de sociale en fysieke wereld zo op elkaar afgestemd zijn dat dit het maken van contact stimuleert. Door prettige ontmoetingsplekken te creëren waar bewoners samen voor zorgen bijvoorbeeld. Hier moet meer aandacht voor komen, zowel in bestaande als nieuw te bouwen wijken.

Nieuwe initiatieven stimuleren

D66 wil nieuwe maatschappelijke initiatieven stimuleren. Initiatiefnemers weten vaak niet dat ze steun van de gemeente kunnen krijgen. Daarom wil D66 dat de gemeente hier actiever over communiceert. Het moet ook prominenter op de website van de gemeente zichtbaar zijn.