De groene gemeente

De toekomst stelt ons voor grote uitdagingen: het klimaat, de natuur en het milieu verslechteren sneller dan we hadden gedacht. De Nederlandse bevolking groeit en wordt ouder en diverser. Dat heeft grote gevolgen voor hoe we leven. Wij geloven dat toekomstige generaties – onze kinderen en kleinkinderen – ook recht hebben op een leefbare planeet, op een fijn land.

Wanneer je inwoners van Baarn vraagt waarom ze hier willen wonen, krijg je steevast te horen “vanwege de groene omgeving”. Deze waarde van Baarn moeten we dus niet alleen koesteren, maar ook verstevigen. Meer groen is ook belangrijk in het kader van klimaatverandering. Groen houdt regenwater langer vast en het water kan gelijkmatiger worden afgevoerd. Dit helpt bij extreme regenval.

Zet ook in op ‘ander groen’

Bij ‘groen’ denken we al snel aan plantsoenen, tuinen en bomen. En die vormen inderdaad het overgrote deel van het huidige groen in Baarn. Zorg daarbij voor klimaatbestendige (inheemse) beplanting die beter tegen langdurige droogte, extreme regenval of hittestress kan. Kies voor beplanting die de biodiversiteit bevordert.

Maar om onze ambities te behalen, zullen we creatiever moeten worden.

  • Groene schoolpleinen: wat D66 betreft worden alle schoolpleinen groener, zoals bijvoorbeeld het plein van brede school Noorderbreedte (Montini en Gaspard de Coligny). Een groene omgeving stimuleert de creativiteit bij kinderen en daagt ze meer uit om zelf spelletjes te verzinnen. Daarnaast is een groen plein veel klimaatbestendiger en creëert het natuurlijke schaduw om de kinderen te beschermen tegen de zon.
  • Groen op gebouwen: om voldoende woningen te kunnen bouwen, zullen we bij nieuwbouw wellicht meer de hoogte in moeten. D66 zet dan in op verticaal groen. Zorg voor struiken en bomen op balkons, groene muren en daken.

Een concreet vergroeningsplan

D66 wil dat de gemeente een ‘Vergroeningsplan’ gaat maken. Dit plan beschrijft welke versteende gebieden van Baarn vergroend kunnen worden en welke voorwaarden gesteld kunnen worden bij nieuwe projecten. Kijk bijvoorbeeld naar het nieuwbouwproject aan de Nieuw Baarnstraat. Deze stenen woestijn is heel ver verwijderd van het groene karakter van Baarn.

Onderwerpen die we in het vergroeningsplan terug willen zien zijn:

  • Een aanpak voor meer groen en biodiversiteit bij de bestaande parken, pleinen en perken.
  • Een inventarisatie van bestaande daken of muren die geschikt te maken zijn om te vergroenen, te starten bij het gemeentelijk vastgoed.
  • Initiatieven als een gemeenschappelijke moestuin in een park, fruitbomen waar iedereen van mag plukken, openbare schoolpleinen met een eetbare haag of leifruit.
  • Aanpak om initiatieven die verstening tegengaan (‘Operatie Steenbreek’) of inzetten op het uitbreiden van inheemse planten (Heuvelrugtuinen) samen met inwoners vorm te geven in Baarn. Ook doorgaan met gratis bomen uitdelen.
  • In de nieuwe Woonvisie zullen we een passage opnemen dat een bepaald percentage van een nieuwbouwproject minimaal groen moet zijn.