De veilige gemeente

Preventie is en blijft de basis. Dit begint in het onderwijs, door het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, en het volgen van jongeren die van het rechte pad af dreigen te raken. Belangrijk hiervoor zijn kansen op de arbeidsmarkt, voorkomen van schulden, en tegengaan van discriminatie. Effectieve preventie vraagt om goede samenwerking tussen gemeentelijke diensten, de politie, scholen en zorg- en welzijnsinstellingen.

Veilige woonomgeving

Een gemeente met schone straten, zonder kapot straatmeubilair en met werkende straatlantaarns kent minder criminaliteit en overlast. Inwoners voelen zich dan ook veiliger. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan het gebied rondom het station of de Pekingtuin. D66 wil dat de gemeente de openbare ruimte netjes houdt en bij overlast snel reageert.

De gemeente verzorgt voorlichting zodat bewoners weten hoe zij hun woning en buurt veilig kunnen houden. Social media spelen een belangrijke rol hierin. Daarmee verhogen we de aangiftebereidheid.
Daarnaast willen we verdergaan met de persoonsgerichte aanpak die wordt ingezet tegen overlastgevende en zorgmijdende inwoners. En natuurlijk spelen we elk jaar in op de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor.

Voldoende capaciteit bij politie

Criminaliteit waar inwoners relatief vaak het slachtoffer van worden zoals auto- en woninginbraken, fiets- en winkeldiefstal, mishandeling, uitgaansgeweld of oplichting – kunnen alleen worden opgelost wanneer er voldoende recherchecapaciteit binnen de politie is.

D66 vindt dat de burgemeester zijn rol als hoofd van de politie op het gebied van openbare orde steviger moet kunnen pakken. D66 wil dat het driehoeksoverleg -het overleg waarin burgemeester, Openbaar Ministerie en politie spreken over veiligheidsonderwerpen- afspraken maakt over de inzet op lokale prioriteiten, bijvoorbeeld met ‘handhavingsarrangementen’. De gemeenteraad moet inspraak krijgen in de te maken afspraken.

Drugscriminaliteit

D66 wil in de komende jaren de integrale aanpak op een kerngroep van dealers en jongeren daaromheen voortzetten. Daarnaast moeten we blijven investeren in samenwerking en bewustwording bij professionals, het versterken van de weerbaarheid van ouders. De bekende dealplekken in Baarn worden regelmatig gecontroleerd door de politie.