Omgekeerd inzamelen

D66 steunt het voorstel van het college om door te gaan met ‘Omgekeerd Inzamelen’. Omgekeerd inzamelen is een methode om het gescheiden aanbieden van papier, GFT (groente-/fruit-/tuinafval) en PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken) te stimuleren en het aanbieden van restafval te ontmoedigen. De eindevaluatie van deze methode geeft voldoende aanleiding voor een vervolg.
 
Lees hier de eindevaluatie Omgekeerd inzamelen.