Veilig oversteken

De gemeente gaat de natuurgrasmat van het openbare voetbalveldje aan de De Geerenweg bij het BP-tankstation vervangen door kunstgras. De verwachting is dat het veldje dan meer gebruikt zal worden. Een veilige oversteek van de De Geerenweg is dan noodzakelijk wat D66 betreft.

In een raadsinformatiebrief heeft de gemeente de raad geïnformeerd over het vervangen van de grasmat van het voetbalveldje. Op onze vraag aan de wethouder of er dan ook aanpassingen gedaan worden om de De Geerenweg veiliger over te kunnen steken vanuit de wijken aan de overkant werd helaas negatief gereageerd. En dat terwijl uit een eerdere studie naar de inrichting van de Drakenburgerweg-De Geerenweg blijkt dat juist bij het kruispunt Frans Halslaan, Tolweg en De Geerenweg ongelukken gebeuren, waarvan één zelfs met dodelijke afloop.

Daarom heeft D66 deze brief geagendeerd voor de debatraad. Daar bleken veel fracties er hetzelfde over te denken.

Daarom hebben we met succes een motie ingediend samen met CDA en 50Plus die het college oproept eerst te onderzoeken hoe de oversteek veiliger gemaakt kan worden en pas daarna het grasveld te vervangen.