Openbare ruimte en verkeer

D66 vindt het belangrijk dat de kwaliteit van de openbare ruimte recht doet aan de titel ‘Vorstelijk Baarn’. In het verkeer komen fietser en voetganger op de eerste plaats.

Investeren in groen, wegen en riool

In ‘Vorstelijk Baarn’ zijn de plantsoenen goed onderhouden, de wegen en de stoepen netjes bestraat, goed verlicht en vrij van overhangend/belemmerend groen, is onkruid onder controle, passen de lantaarnpalen bij de stijl van de huizen, etc.

D66 wil verder invulling geven aan de uitvoering van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte. In dit plan investeert Baarn in de komende 10 jaar ongeveer 30 miljoen euro in groen, wegen en riool. Een noodzakelijk plan om de bestaande onderhoudsachterstanden in Lage Vuursche en Baarn weg te werken.

Fietsers en voetgangers op de eerste plaats

Ook de komende periode blijft D66 inzetten op het uitvoeren van de mobiliteitsvisie ‘Baarn gaat verder’ waarin diverse projecten staan benoemd om knelpunten op te lossen. Hierbij zoeken we actief de samenwerking met bijvoorbeeld de Fietsersbond.
Onze speerpunten hierbij zijn:

  • Fietsers en voetgangers op de eerste plaats: bij herinrichting van een weg vindt D66 het belangrijk eerst te bedenken welke ruimte de voetgangers en de fietsers nodig hebben en dan te bezien welke ruimte er nog voor de auto overblijft. Bij voorkeur is de auto te gast in woonwijken van Baarn.
  • D66 vindt dat er op de Amsterdamsestraatweg bij de ingangen van het bos en kasteel Groeneveld betere oversteekplaatsen moeten komen.
  • Verbeteren Eemnesserweg en Brink: de Eemnesserweg is nu een doorgaande route voor auto’s en de bevoorrading van winkels. Er is weinig ruimte voor fietsers wat regelmatig voor onveilige situaties zorgt. Wat D66 betreft zou de omgeving van de Brink autovrij moeten zijn en is de Eemnesserweg door het centrum heen niet langer een doorgaande weg. Ook de oversteekplaatsen naar de Brink toe moeten zichtbaarder en breder worden. Hoe dit bereikt kan worden, moet onderzocht worden in het verkeerscirculatieplan.
  • Schoolomgevingen en sportvelden moeten verkeersveiliger worden: de toegangswegen en oversteekplaatsen moeten veiliger en beter verlicht worden. Alleen op die manier kunnen kinderen zelf op de fiets door Baarn heen fietsen en dringen we het afzetten door ouders met de auto terug.
  • De hele bebouwde kom van Baarn wordt 30-kilometerzone.
  • Parkeerproblemen: op diverse plaatsen in Baarn ondervinden bewoners en bezoekers parkeerproblemen. Denk aan de omgeving van de Speeldoos, Lage Vuursche etc. D66 vindt dat hier structurele oplossingen voor gevonden moeten worden. Daarom willen we een uitgebreid onderzoek vanuit de gemeente hierover. Zodat vervolgens een visie en scenario’s op voor de korte, middellang en lange termijn opgesteld kan worden. Wat D66 betreft is geen enkel scenario taboe in Baarn. We sluiten bijvoorbeeld betaald parkeren niet op voorhand uit.
  • Woonzorgcentra Schoonoord en het Parkgebouw zijn slecht bereikbaar met het openbaar vervoer. Datzelfde geldt, meer in het algemeen, voor het Eemdal. Met name voor ouderen is het van belang dat er een buslijn komt over de Bestevaerweg die ook genoemde gebouwen aandoet.