De groeiende gemeente

Om het huidige voorzieningenniveau van Baarn te behouden, zal onze gemeente moeten groeien. Deze groei vraagt om verstandige keuzes. Hoe benutten we de ruimte, zodat we een gezonde en groene gemeente hebben met betaalbare woningen voor iedereen? D66 wil dat de gemeente daarbij de leiding neemt.

Wonen

Het terugdringen van het woningtekort is geen taak van het Rijk, maar van gemeenten en provincies. Het gaat daarbij niet alleen om de bouw van genoeg woningen, maar ook om ervoor te zorgen dat de juiste woningen worden gebouwd.

Ook in Baarn is sprake van een woningtekort. Daardoor rijzen de prijzen voor woningen de pan uit. In de sociale woningbouw moet een inwoner van Baarn vaak jaren wachten voor er een woning beschikbaar is.

De woningbouwopgave vraagt om een stevige regie van de gemeente.

Openbare ruimte en verkeer

De kwaliteit van de openbare ruimte moet recht doen aan de titel ‘Vorstelijk Baarn’. Dat betekent dat de plantsoenen goed onderhouden moeten zijn, de wegen en de stoepen netjes bestraat, goed verlicht en vrij van overhangend/belemmerend groen, onkruid onder controle is, de lantaarnpalen passen bij de stijl van de huizen, etc.

Fietsers en voetgangers op de eerste plaats: bij herinrichting van een weg vindt D66 het belangrijk eerst te bedenken welke ruimte de voetgangers en de fietsers nodig hebben en dan te bezien welke ruimte er nog voor de auto overblijft.

Economie en werk

Er moet voldoende werkgelegenheid zijn in Baarn. Ondernemerschap krijgt de ruimte.

Uit recent onderzoek is gebleken dat er een tekort aan bedrijventerrein is in Baarn. De komende periode zullen we erop toezien dat de gemeente met een oplossing hiervoor komt.