Economie en werk

D66 vindt het belangrijk dat er voldoende werkgelegenheid is en ondernemerschap de ruimte krijgt. We waarderen de drijvende kracht van de ondernemers en ondernemersverenigingen in Baarn op allerlei initiatieven.

Ruimte voor bedrijven

Uit recent onderzoek is gebleken dat er een tekort aan bedrijventerrein is in Baarn. De komende periode zullen we erop toezien dat de gemeente met een oplossing hiervoor komt. Onze voorkeur gaat dan uit naar uitbreidingen aan de rand van de gemeente, ook met het oog op parkeerfaciliteiten, verkeersbewegingen, bereikbaarheid etc.

We blijven stimuleren dat bedrijven vanuit het centrum naar de bedrijventerreinen aan de randen van Baarn gaan. Belangrijke partner is Platform Ondernemend Baarn (POB). Met hen wordt gewerkt aan de versterking van de bedrijventerreinen, de energietransitie voor de bedrijven en innovatie. De bestemmingsplannen van deze vrijkomende locaties wil D66 graag omzetten naar wonen.