Onze inzet blijft: een mooier Baarn

Politiek roerige tijden. Landelijk is het kabinet gevallen. En in Baarn spatte de frustratie deze maand af van onze grootste coalitiepartner. De valkuil is nu dat de politiek vervalt in geneuzel en vertraging. D66 Baarn focust zich liever op constructieve initiatieven en samenwerking. Voor een mooier Baarn.

Constructieve initiatieven

Wij zien dat we in Baarn veel positieve resultaten boeken. Met dank aan het college, de ambtenaren en veel inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Baarn. Hanneke Struijk-Cramer heeft hiervan een aantal voorbeelden gegeven tijdens de Algemene Beschouwingen.

Ook deze maand zien wij weer veel constructieve initiatieven die bijdragen aan een mooier Baarn. Een paar voorbeelden:

– Het Baarnhuis. Dit is een prachtig Baarns initiatief voor een woonvoorziening waar jongeren met een verstandelijke beperking onder begeleiding zelfstandig kunnen wonen. Het ontwerpbestemmingsplan is goedgekeurd door de raad. Daar zijn we heel blij mee.

– Onze eigen motie om inzicht te krijgen in de route naar een klimaatneutraal Baarn is aangenomen. Wij zien dat hard gewerkt wordt aan belangrijke duurzaamheidsmaatregelen, maar we verwachten meer regie vanuit college en de raad. Fijn dat de wethouder en de gemeenteraad deze motie zien als een steuntje in de rug.

– We hebben de motie van GroenLinks die bedoeld is om de toegankelijkheid van fiets- en voetpaden te verbeteren mede ingediend. Heel mooi dat deze steun heeft gekregen van de gemeenteraad. Dit geldt ook voor de motie die vrijstelling van leges voor verduurzaming van monumenten en beschermd dorpsgezicht bepleitte.

– En we zijn heel blij dat Pien onze nieuwe kinderburgemeester wil zijn. Pien: heel veel plezier en succes in deze nieuwe rol!

Samenwerking

Om te beginnen willen we hier nog eens expliciet onze waardering uitspreken voor ons college. Inwoners en ondernemers kunnen ervaren dat ze in goed contact staat met de samenleving. Ze zijn aanwezig en laagdrempelig bereikbaar. En we hebben goede voorbeelden gezien waarbij ze zich to-the-point hebben ingezet om oplossingen te bereiken in samenwerking met alle betrokkenen.
Ook de ambtelijke organisatie verdient een pluim. In de Gooi- en Eemlander is een artikel gepubliceerd over alle goede ontwikkelingen en samenwerking. Ondanks de krappe arbeidsmarkt en veel personeelswisselingen lukt het toch om een goede organisatie op te bouwen.

Vanuit de politiek ervaren wij een heel goede samenwerking met zowel het college, de ambtenaren en onze coalitiepartners. We vinden daarom de manier waarop Tino Schouten, fractievoorzitter van onze coalitiepartner VoorBaarn, deze maand zijn persoonlijke frustraties heeft geuit ontzettend zonde. Niemand is hierbij gebaat.

Frustraties mogen er zijn. Eerlijk gezegd hebben wij die ook wel. Wij zouden veel meer willen doorpakken met inhoudelijk soms een andere koers in belangrijke dossiers zoals Speeldoos, Bibliotheek, maatschappelijk vastgoed, een bruisend centrum, Paleis Soestdijk of Wintertuin. Dus ook wij moeten overleggen, water bij de wijn doen, samenwerken. Besturen is een andere tak van sport dan oppositie voeren. De manier waarop Tino zijn frustraties heeft geuit, is eenzijdig, heeft mensen beschadigd en daarmee ook samenwerking.

Een doorkijkje naar de zomer

Wij gaan nu genieten van een welverdiende vakantie. We laten alles bezinken. Maken ons hoofd leeg. En hebben absoluut de intentie om ons na de zomer weer in te zetten voor een mooier Baarn. Positief, ambitieus en open. En gericht op samenwerking met alle betrokkenen.