Point of view

Iedereen heeft het recht om in een veilige omgeving op te groeien en te leven.  Leven in vrijheid kan alleen in een veilige stad, waar inwoners elkaar respecteren. 

We gaan volop voor groen en duurzaam en daar hoort het onderwerp visie op netwerk laadpalen ook bij. De visie is goed genoeg om een start te maken hoe wij in onze stad in de behoeften van de inwoners en bezoekers gaan voorzien om hun elektrische auto op te laden in de openbare ruimten.  

D66 vindt cultuur erg belangrijk. Wij vinden dan ook dat we er alles aan moeten doen om stichting DNK niet te laten omvallen. We steunen daarom het raadvoorstel. Toch willen we nog een oproep doen. Dit voorstel gaat over een eenmalige subsidie, de problemen waardoor dit veroorzaakt is zijn alleen niet eenmalig. We moeten dus gezamenlijk opzoek naar een structurele oplossing.

D66 Assen vindt dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs. We betreuren het dan ook dat er een wachtlijst is. Tijd voor vragen!

Iedereen heeft het recht om in een veilige omgeving op te groeien en te leven.  Leven in vrijheid kan alleen in een veilige stad, waar inwoners elkaar respecteren. 

We gaan volop voor groen en duurzaam en daar hoort het onderwerp visie op netwerk laadpalen ook bij. De visie is goed genoeg om een start te maken hoe wij in onze stad in de behoeften van de inwoners en bezoekers gaan voorzien om hun elektrische auto op te laden in de openbare ruimten.  

D66 vindt cultuur erg belangrijk. Wij vinden dan ook dat we er alles aan moeten doen om stichting DNK niet te laten omvallen. We steunen daarom het raadvoorstel. Toch willen we nog een oproep doen. Dit voorstel gaat over een eenmalige subsidie, de problemen waardoor dit veroorzaakt is zijn alleen niet eenmalig. We moeten dus gezamenlijk opzoek naar een structurele oplossing.

D66 Assen vindt dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs. We betreuren het dan ook dat er een wachtlijst is. Tijd voor vragen!

Een betaalbaar huis voor iedereen. D66 wil in Nederland veel huizen bouwen in of dichtbij steden en kernen. Zo zijn er voldoende voorzieningen dichtbij en behouden we de natuur.

D66 Assen wil graag van het college horen hoe het staat met het plan van aanpak voor de NPO gelden.

Afgelopen woensdag 25 januari zijn de Nationale voorleesdagen van start gegaan. In De Nieuwe Kolk werd er voorgelezen aan 400 kinderen uit de groepen 1 en 2 in Assen, omdat voorlezen een belangrijke stimulans is voor de ontwikkeling.

Jongeren in Assen kunnen hun voorkeur aangeven over hoe ze mee willen praten over de toekomst van Assen

Terugblikken en vooruitkijken, iets wat we zeker in een decembermaand doen. Onze fractie is nu 9 maanden onderweg en we zijn goed bezig. Als constructieve oppositiepartij hebben we het huidige college al een paar keer weten te verrassen .Een aantal voorbeelden van onze inzet.

Een betaalbaar huis voor iedereen. D66 wil in Nederland veel huizen bouwen in of dichtbij steden en kernen. Zo zijn er voldoende voorzieningen dichtbij en behouden we de natuur.

D66 Assen wil graag van het college horen hoe het staat met het plan van aanpak voor de NPO gelden.

Afgelopen woensdag 25 januari zijn de Nationale voorleesdagen van start gegaan. In De Nieuwe Kolk werd er voorgelezen aan 400 kinderen uit de groepen 1 en 2 in Assen, omdat voorlezen een belangrijke stimulans is voor de ontwikkeling.

Jongeren in Assen kunnen hun voorkeur aangeven over hoe ze mee willen praten over de toekomst van Assen

Terugblikken en vooruitkijken, iets wat we zeker in een decembermaand doen. Onze fractie is nu 9 maanden onderweg en we zijn goed bezig. Als constructieve oppositiepartij hebben we het huidige college al een paar keer weten te verrassen .Een aantal voorbeelden van onze inzet.

D66 gaat voor een eenduidige winkeltijden verordening (van 6.00 tot 22.00 uur) in Assen, welke geldt voor alle dagen. Daarom hebben we gebruik gemaakt van het initiatiefrecht.

De mening van de jeugd doet er toe in Assen

Iedereen heeft het recht om in een schone leefomgeving op te groeien en te leven, daarom willen we de uitstoot van houtstook reduceren.

In vervolg van de Kaderbrief, bespraken we nu de begroting 2023. Destijds stelden we al de vraag, hoe krijgen we meer vet op de botten zodat we ook na na 2025 nog goed verder kunnen. Opnieuw vroegen we aandacht voor de lange termijn financiering. Verder hadden we onze bijdrage gelinkt aan de uitkomsten van de Monitor Brede welvaart Drenthe, Denk aan aan de onderwerpen op gebied van arbeid, vrije tijd, welzijn en gezondheid. Nieuwsgierig? lees onze bijdrage

D66 Assen maakt zich zorgen over de oplopende inflatie. Inwoners, bedrijven en andere instellingen zitten in de knel. Landelijk zijn er maatregelen genomen. Lokaal moeten we ook kijken naar de mogelijkheden.

N.a.v. signalen over de betaalbaarheid van energie op sportaccommodaties heeft D66 Assen schriftelijke vragen aan het College van B&W gesteld.

D66 gaat voor een eenduidige winkeltijden verordening (van 6.00 tot 22.00 uur) in Assen, welke geldt voor alle dagen. Daarom hebben we gebruik gemaakt van het initiatiefrecht.

De mening van de jeugd doet er toe in Assen

Iedereen heeft het recht om in een schone leefomgeving op te groeien en te leven, daarom willen we de uitstoot van houtstook reduceren.

In vervolg van de Kaderbrief, bespraken we nu de begroting 2023. Destijds stelden we al de vraag, hoe krijgen we meer vet op de botten zodat we ook na na 2025 nog goed verder kunnen. Opnieuw vroegen we aandacht voor de lange termijn financiering. Verder hadden we onze bijdrage gelinkt aan de uitkomsten van de Monitor Brede welvaart Drenthe, Denk aan aan de onderwerpen op gebied van arbeid, vrije tijd, welzijn en gezondheid. Nieuwsgierig? lees onze bijdrage

D66 Assen maakt zich zorgen over de oplopende inflatie. Inwoners, bedrijven en andere instellingen zitten in de knel. Landelijk zijn er maatregelen genomen. Lokaal moeten we ook kijken naar de mogelijkheden.

N.a.v. signalen over de betaalbaarheid van energie op sportaccommodaties heeft D66 Assen schriftelijke vragen aan het College van B&W gesteld.

D66 Assen zet zich in voor een rijke schooldag. Door middel van een rijke schooldag zetten we verdere stappen om de kansenongelijkheid aan te pakken. Hiervoor is een subsidie beschikbaar vanuit het rijk. We hebben hierover vragen gesteld aan het college.

Motie (vreemd aan de orde van de dag) over pilot met donneerringen met algemene stemmen aangenomen!

Tijdens de behandeling van de kaderbrief 2023 hebben we, samen met andere partijen, een motie jongeren ingediend. Een motie waarbij we samen met de jeugd in Assen naar nieuw jeugdbeleid gaan.

Steeds meer kinderen/jongeren hebben moeite met taal, daarom is het belangrijk dat we hier actie in ondernemen. Samen met het werkveld hebben we hier over gesproken. Vanuit dit gesprek hebben we een motie ingediend tijdens de behandeling van de kaderbrief.

Het nieuwe college is geïnstalleerd en D66 gaat vol enthousiasme oppositie voeren. Ook hebben we afscheid genomen van Bob Bergsma, onze wethouder over de periode 2019-2022.

D66 Assen zet zich in voor een rijke schooldag. Door middel van een rijke schooldag zetten we verdere stappen om de kansenongelijkheid aan te pakken. Hiervoor is een subsidie beschikbaar vanuit het rijk. We hebben hierover vragen gesteld aan het college.

Motie (vreemd aan de orde van de dag) over pilot met donneerringen met algemene stemmen aangenomen!

Tijdens de behandeling van de kaderbrief 2023 hebben we, samen met andere partijen, een motie jongeren ingediend. Een motie waarbij we samen met de jeugd in Assen naar nieuw jeugdbeleid gaan.

Steeds meer kinderen/jongeren hebben moeite met taal, daarom is het belangrijk dat we hier actie in ondernemen. Samen met het werkveld hebben we hier over gesproken. Vanuit dit gesprek hebben we een motie ingediend tijdens de behandeling van de kaderbrief.

Het nieuwe college is geïnstalleerd en D66 gaat vol enthousiasme oppositie voeren. Ook hebben we afscheid genomen van Bob Bergsma, onze wethouder over de periode 2019-2022.

Toont 24 van 35