Huisvesting ISK op één locatie

GroenLinks en D66 Assen zijn op werkbezoek bij de Internationale Schakelklas (ISK) aan de Industrieweg geweest. We hebben een rondleiding gehad en zijn in gesprek geweest met de directie en leerkrachten. De aanleiding van ons bezoek was de tijdelijke huisvesting op meerdere locaties en de wachtlijst die ontstaan is. Daar maken we ons zorgen over.

Tijdelijke huisvesting aan de Industrieweg

We zijn blij dat de gemeente samen met het ISK zoekt naar tijdelijke voorzieningen om onderwijs te kunnen geven aan nieuwkomers. Aan de Industrieweg, een kantoorgebouw dat omgebouwd is tot schoolhuisvesting, zitten ze al sinds april 2022, maar deze locatie is voor langere tijd absoluut niet geschikt. Dunne wanden tussen de lokalen, die weinig privacy bieden als daar een gesprek plaats vindt. Door de verschillende wanden zijn er veel hoeken die niet gezien kunnen worden, dit kan een onveilig gevoel geven. En door de jongeren wordt een buitenplaats enorm gemist. Daarbij komt ook dat het pand met meerdere partijen gedeeld wordt. De contacten tussen deze partijen zijn prima wat we hebben begrepen. Het is niet ideaal.  

Gesproken met medewerkers ISK

We hebben met een aantal leerkrachten gesproken, die zich zorgen maakten over de kwaliteit van onderwijs die ze kunnen bieden, het plezier in het vak dat minder wordt en de werkdruk die toeneemt doordat ze moeten pendelen tussen locaties. Er was zelfs een leerkracht die overwoog om te gaan stoppen met het werk bij de ISK door deze situatie. Samen met andere leerkrachten voelde zij zich niet gezien of gehoord door de gemeente.

huisvesting op 1 locatie

Na ons bezoek hebben we technische vragen aan college gesteld omdat we ons zorgen maken over de huisvesting. Uit deze beantwoording begrijpen we dat de gemeente en de ISK samen optrekken om de wachtlijst aan te pakken en dat er een tijdelijke voorziening wordt ingericht. Fijn! Daar zijn we heel blij mee. We lazen ook terug dat geen verder onderzoek gedaan wordt naar de huisvesting van de ISK omdat deze momenteel gehuisvest is. Vlak voor de voorjaarsvakantie kregen we bericht van de ISK en hoorden we dat de gemeente Assen een onderzoek naar een nieuwe locatie (eventueel met noodlokalen) gaat doen. Voor ons is het noodzakelijk dat we op een structurele manier goede huisvesting op één locatie in Assen organiseren voor de ISK, daar kan dit onderzoek op een goede manier aan bijdragen.

Naar aanleiding hiervan hebben we de fracties van GroenLinks en D66 samen nog aanvullende technische vragen gesteld aan het college.

– Kunt u ons informeren over de planning over huisvesting van het ISK?
– Wanneer gaat dit onderzoek plaatsvinden en wanneer wordt deze afgerond?
– Wanneer wordt de raad geïnformeerd over het onderzoeksrapport, de reactie van het college en het eventuele vervolgproces?
– Voor de ISK is het van belang dat dit onderzoek in mei klaar is, zodat zij de verhuizing kunnen regelen en mogelijk per september in een nieuwe huisvesting kunnen trekken. Hoe verhoudt deze wens van het ISK zich met het afronden van het onderzoek?