Schiphol moet groot onderhoud beter plannen

“Onderhoud Aalsmeerbaan onnodig lang, ongunstig gepland en onvoldoende afgestemd”

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.In de periode april tot medio juli gaat de Aalsmeerbaan in groot onderhoud. Dat betekent veel meer vluchten op de Buitenveldertbaan. D66 is kritisch. Onderhoud had in een gunstiger periode kunnen plaatsvinden in plaats van in de lente. De omgeving is onvoldoende betrokken bij het opstellen van de planning. Ook heeft D66 vraagtekens bij de periode van 14 weken.
 
Buitenveldertbaan meeste overlast
“De baan met de meeste overlast voor bewoners wordt al jarenlang veel vaker ingezet dan is afgesproken en dan noodzakelijk is. D66 dringt aan op scherpere regels voor de inzet van de Buitenveldertbaan en op striktere handhaving”, zegt D66 lijsttrekker Floor Gordon. “Het is zorgelijk dat het steeds weer buurgemeenten of leden van vrijwilligersorganisaties (zoals de Schiphol-Werkgroep Amstelveen Buitenveldert ‘SWAB’), moeten zijn die er bij de luchthaven op aandringen om meer oog voor een gezonde leefomgeving te hebben”. Uiteraard is baanonderhoud belangrijk voor de veiligheid en het voorkomen van onverwachte verstoringen, en geeft Schiphol gelukkig zelf ook aan daarbij rekening te zullen houden met omwonenden.
D66 vindt echter dat daarbij een veel betere informatievoorziening hoort, inclusief begrijpelijke onderbouwde voorstellen en besluiten. Daarnaast is het inmiddels echt tijd voor meer maatschappelijke participatie bij de totstandkoming van voorstellen en besluiten die direct impact hebben op de buren van Schiphol. Dat zijn er in Amstelveen bijna 100.000! “Wij vragen ons af of er bereidheid is om écht te kijken naar alternatieven met minder geluidsoverlast voor omwonenden. Het extra belasten van de Buitenveldertbaan in deze ongunstige periode, zet het maatschappelijk draagvlak enorm onder druk. Kunnen deze werkzaamheden niet uitgesteld tot begin 2023 en in de wintermaanden worden uitgevoerd? Het is onze taak om hier steviger aandacht voor te vragen bij de aandeelhouders van de luchthaven”, aldus Gordon. “Bij het plannen van regulier en groot baanonderhoud zou het hinderreductie voor omwonenden bovenaan de agenda moeten staan”.
 
D66 Amstelveen: vergroenen en leefkwaliteit
Schiphol heeft vier eigenaren, waarvan de Staat der Nederlanden met 69,77% van de aandelen de grootste is en de gemeente Amsterdam 20,03% de tweede. D66 vindt het belangrijk dat Amstelveen hen aanspreekt op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In het verkiezingsprogramma 2022 doet D66 Amstelveen concrete voorstellen voor de korte en de langere termijn. “Onze hoofdboodschap is: Schiphol moet vergroenen en van de leefkwaliteit van omwonenden een prioriteit maken. Alleen dan heeft een grote luchthaven in stedelijk gebied echt toekomst”, aldus Gordon.
 
De belangrijkste inzet van D66 Amstelveen:
1. ’s Nachts is het stil. Geen geluidshinder en slaapverstoring meer, dus stoppen met de ca. 32.000 nachtvluchten per jaar; vluchten die veelal uit vrachtverkeer en goedkope vakantievluchten bestaan.
2. Geen extra vluchten! 500.000 blijft het maximum. Schiphol moet inzetten op de kwaliteit van het netwerk.
3. Goed bestuur. Van theoretische berekeningen van de geluidsbelasting naar het meewegen van hinderbeleving en metingen bij het nemen van beslissingen. Cijfers moeten duidelijker en controleerbaar zijn.
4. Minder geluidshinder. Door optimalisatie van de aanvliegroutes, grotere voorspelbaarheid van vluchten en inzet op een stillere vloot.
5. Betere luchtkwaliteit. Door het beperken van onnodige uitstoot bij tanken en warmdraaien. En door elektrisch vervoer en elektrisch taxiën de norm te maken.
6. Volledig vervoersknooppunt. Inzet van (nieuwe) treinverbindingen binnen Europa als alternatief voor vliegen. Ook het doortrekken van metro of sneltram vanuit omliggende gemeenten versterkt de mainport.
 
D66 landelijk: de vervuiler betaalt
D66 Amstelveen schaart zich ook achter de landelijke D66 standpunten over Schiphol. Gordon: “De vervuiler betaalt. Dat vindt D66 heel belangrijk. Geluidsoverlast en uitstoot willen we beperken door de tarieven voor de meest vervuilende en luidste vliegtuigen verder te verhogen en te onderzoeken of die geheel geweerd kunnen worden. Geen vluchten meer naar Maastricht of Brussel. D66 wil de trein het logische alternatief maken. Een hogere vliegbelasting voor kortere vluchten kan daar wellicht nu al bij helpen. Vliegen moeten een eerlijke prijs hebben. Daarom wil D66 geen vrijstellingen meer voor accijns en btw in de luchtvaart. En reizigers die enkel in Nederland overstappen moeten vliegbelasting betalen. Wij steunen de oproep van Kamerlid Boucke om de reservering voor de Tweede Kaagbaan te schrappen”. D66 Amstelveen blijft daarnaast geloven in de toekomst van start- en landingsbanen in zee met een tunnelverbinding via sneltreinen naar de huidige mainport. Naast hinderreductie voor omliggende gemeenten, komen er dan enorme percelen grond vrij voor woningbouw en natuur. Nederland kan laten zien dat het civieltechnisch nog steeds een koploper is in de wereld.

Krimp? D66: strikte normen én handhaving
Moet Schiphol nu al krimpen, zoals sommige andere partijen voorstellen? Nee, zo ver gaat D66 nog niet. Veel Amstelveners zijn ook reiziger, werknemer of ondernemer op Schiphol of daaraan gerelateerd. Schiphol is met een uitgebreid netwerk van directe bestemmingen een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor internationaal opererende bedrijven en biedt werkgelegenheid aan mensen met verschillende opleidingsniveaus. D66 vindt wel dat er een betere balans moet komen tussen economie en leefomgeving. Dus meer oog voor omwonenden en betere milieuprestaties. Oog voor een gezonde leefomgeving betekent voor D66 in ieder geval duidelijke afspraken en een ferme handhaving van die normen.