D66 Aanpak onveiligheid Uilenstede

Veiligheid, dat is een van de thema’s waar studenten op Uilenstede zich zorgen over maken. Dat bleek woensdag 9 maart tijdens het verkiezingsdebat, georganiseerd door Vereniging Bewoners Uilenstede (VBU). “We moeten in kaart brengen hoe het staat met de veiligheid op Uilenstede, en indien nodig actie ondernemen,” vindt D66 raadslid Tawros Asjanlan.
 
“Ik hoorde tijdens de debatavond een verhaal van een studente. Wanneer ze thuiskomt van een avondje stappen, voelt ze zich niet veilig. Ze durft niet alleen van de ov-halte naar huis te lopen, maar belt haar broer om haar op te halen en met haar mee te lopen. Dat schokte me. Het kan niet zo zijn dat studenten zich op hun eigen campus niet veilig voelen. Dat vraagt om onderzoek, bijvoorbeeld middels een enquête. Vervolgens is het zaak om samen met de VBU, gemeente, politie, DUWO en buurtbeheer de situatie in kaart brengen. Is er reden voor die onveiligheidsgevoelens? En wat kunnen we doen om de situatie te verbeteren? Ik wil dat dit op korte termijn wordt aangepakt. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in Amstelveen.”

Julian Talma (19 jaar), student en de jongste kandidaat op de lijst van D66, weet dat studenten zich onder meer niet veilig voelen bij het donkere tramtunneltje en het slecht verlichte grasveld bij de entree van de campus. De VBU heeft het over groepen jongeren, die niet op Uilenstede wonen, maar op zoek zijn naar een feestje. ‘Geregeld maken deze groepen zich schuldig aan het intikken van ruiten in de gangen en soms wordt er zelfs fysiek geweld tegen bewoners gebruikt,’ aldus VBU op hun Facebookpagina.

“Wanneer je rondkijkt op Uilenstede, zie je dat sommige delen van campus vervallen raken,” aldus Asjanlan. “Er ligt veel afval, de verlichting is slecht evenals de kwaliteit van het groen. Door dit aan te pakken, zorg je voor een prettige verblijfsomgeving. Dit leidt tot een groter veiligheidsgevoel. Daarnaast is het belangrijk dat de 2500 studentenwoningen die gepland staan voor Kronenburg zo snel mogelijk worden gebouwd. Niet alleen om het tekort aan studentenwoningen op te lossen, of eindelijk iets te doen aan de kantorenleegstand op Kronenburg. Het is ook belangrijk voor de levendigheid van de campus. Door meer woningen toe te voegen, is er ruimte voor meer voorzieningen, zoals een winkel, horeca en studieruimtes. Daardoor ontstaat meer reuring op de campus. Dit draagt bij aan de sociale veiligheid van het gebied.”

Tawros Asjanlan zit sinds 2014 in de raad, staat vierde op de lijst van D66 en is kandidaat-raadslid. Julian Talma staat tiende op de lijst en is eveneens kandidaat-raadslid.