Verkeersoverlast rond de ‘knip’ – directe actie blijft uit

Tijdens de begrotingsraad van afgelopen donderdag 11 november heeft D66, samen met Absoluut Aalsmeer en GroenLinks een motie ingediend om directe maatregelen te eisen ten opzichte van de gevaarlijke situaties op de rotondes van de burgemeester Kasteleinweg en de routes langs de ‘knip’.

Motie ‘verkeersveiligheid’

De motie ‘verkeersveiligheid N196’ verzocht het college onder meer om een verbod op doorgaand vrachtverkeer in te stellen, op de alternatieve route rond de ‘knip’ een maximumsnelheid van 30 km/u in te stellen, de aanbieders van routeplanners te dwingen de N196 als alternatieve route uit hun aanbod te halen, en de veiligheid van de rotondes en de ‘knip’ te laten evalueren door een onafhankelijke verkeersdeskundige.

De reden om de motie op dit moment in te dienen was niet alleen de acute nood van de bewoners aan de betrokken wegen, maar ook zodat de eventuele kosten binnen het bestaande renovatiebudget van het provincie getrokken zouden kunnen worden.

Onbegrip wethouder

Namens het college ontraadde wethouder van Rijn de motie. Alle genoemde punten zijn op dit moment al in onderzoek, of worden binnenkort onderzocht, en er moet gewacht worden tot het hele project, inclusief de ‘noord-vork’, is afgerond. Ook is hij al in overleg met de buurt en zit de provincie niet te wachten op de meerkosten.

We staan als D66 echter al een paar maanden in contact met diezelfde buurt. Er zijn tot zover een aantal tijdelijke maatregelen getroffen, zoals het plaatsen van 30 km/u borden. Maar het grootste probleem op dit moment is het doorgaande vrachtverkeer in deze kinderrijke buurt. Ook heeft men nog meer dan voorheen te lijden onder het te snel rijden op de betrokken wegen. Er zijn meerdere metingen geweest van boven de 90 km/u op deze korte stukjes weg.

Wat die twee punten betreft wilden we daarom directe actie. Door alle maatregelen op dit moment in te voeren kan er een directe verbinding worden gelegd met budget voor de renovatie van de burgemeester Kasteleinweg zodat de kosten voor de gemeente binnen de perken kunnen blijven. Wachten met het nemen van maatregelen maakt dat de provincie inderdaad niet meer zal willen bijdragen.

Onbegrip D66

Met bovenstaande aantekening waren we waren daarom verbaasd dat de wethouder enerzijds op alle punten de essentie van de motie onderschreef, om deze vervolgens, om strikt formele redenen, af te raden. We zijn als D66 altijd een groot voorstander van het doen van gedegen onderzoek voordat er beslissingen worden genomen. Maar wat de voorstellen voor het vrachtwagenverbod en het instellen van een 30 km/u zone betreft is er de afgelopen maanden ruimschoots tijd geweest voor onderzoek. Het wachten op het einde van het volledige project inclusief de ‘noord-vork’ betekent dat er in die redenering het komende jaar geen vooruitgang te verwachten zal zijn.

Onbegrijpelijk: VVD & CDA

De reden dat de motie het niet haalde kwam doordat, tegenover de unanieme opstelling van de rest van de raad, VVD en CDA tegen de motie stemde. Bij beide partijen bestond ook niet de indruk dat een eventuele kleine wijziging van de tekst van de motie wel tot een goedkeuring van hun kant zou leiden.

De VVD schaarde zich achter het advies van de eigen wethouder, maar deed dit op onverklaarbare wijze. Net alsof ze tot nu toe niets van alle problemen hadden mee gekregen bestreden ze de stelling van Willem Kikkert dat de buurt zwaar te lijden heeft onder het verkeer. Hoe kwam D66 erbij dat er overlast door de buurt wordt ervaren? Eigen waarneming? Natte vingerwerk! Hoeveel meldingen van overlast zijn er nou eigenlijk helemaal? Ook werd er door de VVD niet ingegaan op de aangeboden petitie inzake de verkeersproblemen op de ‘zachte knip’ die op dat moment al bijna duizend keer was ondertekend.

Het CDA ging niet inhoudelijk in op de motie. Zoals te vaak voorkomt werd er zonder verdere inhoudelijke argumentatie afwijzend op de motie gereageerd. In dat licht was de actie van het CDA na het sluiten van de vergadering wat merkwaardig. De volgende dag was er een twitterbericht op hun website te lezen waarbij er gesteld werd: “Het CDA heeft verzocht om contact op te nemen met navigatiesystemen [sic] om te zorgen dat doorgaand verkeer niet meer door woonwijken heengaat. Dit is toegezegd, dus het CDA hoopt dat het rustiger wordt op wegen als de Hortensialaan en Ophelialaan!”

Ons rest hier een enigszins lege gelaatsuitdrukking….

Voortgang

De bedoeling van de motie was vooral om druk te houden op het college en te hopen dat enkele ferme klappen de ergste overlast snel zouden kunnen bestrijden. De motie is niet aangenomen, maar de druk blijft. We blijven de zaak in de gaten houden en blijven in contact met de buurt. En we zullen het college achter de broek blijven zitten met betrekking tot alle toezeggingen en aangekondigde onderzoeken. Als de motie was aangenomen hadden we kunnen vertrouwen op het naleven van de inhoud door het college; nu zullen we zelf moeten blijven hameren op de naleving hiervan. Het eerste onderzoek stond gepland voor begin november. We verwachten dat de uitkomsten van dat onderzoek gedeeld worden voor de raadsvergadering van 2 december 2021.

(zie ook: https://aalsmeervandaag.nl/politiek/clash-vvd-en-d66-over-verkeersveiligheid)