Stem wonen vooruit.

Geen passende en betaalbare woning voor bijvoorbeeld ouderen zorgt voor stilstand.

Voor 2030 willen we meer dan 30.000 nieuwe energie-neutrale woningen waarmee we willen zorgen voor doorstroming. Huidige woningen helpen we isoleren en verder verduurzamen.