Wouter Versluijs

Wouter Versluijs - Beeld: Pim Folmer

Maak kennis met Wouter

Wouter Versluijs is deze maand officieel beëdigd tot burgercommissielid binnen de commissie ruimte van de Provinciale Staten. Al enige tijd zet Wouter zich in voor D66 in Zeeland, maar gaat nu in de commissie ook het woord voeren namens D66 Zeeland. Middels een kort interview stelt hij zich dan ook graag aan u voor.

Wie is Wouter?

Een geboren en getogen Zeeuw, afkomstig uit Middelburg. Inmiddels ben ik neergestreken in Vlissingen, maar ik heb ook de tijd genomen om buiten onze provincie een kijkje te nemen. Eerst ben ik voor mijn opleiding tot leraar Geschiedenis naar Tilburg verhuist, maar ik heb ook een uitstap van een klein jaar naar Frankrijk gemaakt. Uiteindelijk lonkte het Zeeuwse toch te veel en ben ik terug gekomen. Na een paar jaar in Middelburg heb ik mijn huidige vrouw ontmoet en ben ik naar Hulst verhuisd. Inmiddels hebben we samen twee jonge kinderen, en is de derde op komst.

Wat houdt je in het dagelijks leven bezig, naast de politiek?

Het onderwijs. Ik ben leraar van beroep en op het moment werkzaam aan het CSW waar ik hoofdzakelijk Geschiedenis doceer. Daarvoor heb ik zo’n zeven jaar in het speciaal onderwijs gewerkt in Goes, het Odyzee college. Ik werkte daar voornamelijk met kinderen met verschillende vormen van autisme. Ik zal die tijd nooit vergeten. Kleine klassen, veel aandacht voor de leerling; je kan daar als docent een groot verschil maken, en dat zie je in de groei die de kinderen doormaken.

En daarnaast lukte het dus ook nog om tijd vrij te maken voor de politiek?

Ja de aanpak van D66 heeft mij altijd aangesproken. Het is belangrijk een rationale blik te behouden, en je niet te laten leiden door de waan van de dag. Maar wat voor mij de doorslag gaf om ook daadwerkelijk lid te worden is het feit dat D66 zich sterk maakte voor het behoud van democratische grondrechten zoals privacy; en op dit vlak ook daadwerkelijk iets bereikte. Werken aan de idealen waar ik voor sta, op een effectieve manier; daar wou ik actief aan bij dragen. Vanaf dat moment ben ik mijzelf in gaan zetten tijdens campagnes, maar ook in het Zeeuwse D66 bestuur, en heb ik geholpen een lokale groep actieve leden op te zetten in Hulst.