Stem klimaat vooruit.

Vervuilde lozingen (zoals met PFAS) en het gebruik van fossiele brandstoffen zorgt voor stilstand.

Voor een schoon en duurzaam Zeeland willen we investeren in de biodiversiteit en hard optreden tegen vervuilers.