Onderwijs en jongeren

Een school is een plek waar jongeren komen om te leren. Niet alleen over een beroep of de maatschappij. School is ook een plek waar ze zichzelf ontwikkelen als mens. Wij willen dat het onderwijs toegankelijk is en blijft voor iedereen. Of het nu gaat om openbaar onderwijs, speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs of het beroepsonderwijs. Onze jongeren hebben recht op onderwijs en hebben er niks aan om voortijdig de school te verlaten. Daar hoort wat ons betreft ook volwassenenonderwijs bij.

Beeld: D66 Beeldbank

Leven lang leren

Aan het principe van een leven lang leren hechten wij waarde. We zien een kans om mensen te kunnen omscholen naar beroepen waar we tekorten hebben.

Aandacht en focus
op het mbo

De laatste jaren is er veel aandacht voor universitair onderwijs in onze provincie en voor de Hogeschool Zeeland (HZ), met nieuwe opleidingen, onderzoeksgebieden en niches. Het mbo staat minder in de aandacht. Terwijl we mbo’ers zo hard nodig hebben. Vooral in de techniek. Wat D66 betreft komt er daarom meer aandacht en focus op het mbo in onze provincie.

Kansen voor onderwijs

We zien op mbo-niveau steeds meer hybride onderwijs; praktijk wordt het schoolgebouw binnen gehaald en school gaat het bedrijf in. Wij zien kansen voor onder andere serious games, simulaties en trainingen, en kansen op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie.

D66 Zeeland wil …

 • multidisciplinaire samenwerking stimuleren. Daarvoor richten we innovatiehubs op, zoals DOK41 dat is voor startups. Daar komen mbo, hbo en het bedrijfsleven bij elkaar en werken ze aan praktische vraagstukken en vernieuwende projecten. De makerspace van Sint-Lucas in Eindhoven kan daarbij als voorbeeld dienen.
 • een provincie die zelf het goede voorbeeld geeft door zoveel mogelijk klussen uit te zetten in het onderwijs. Te denken valt aan bijvoorbeeld onderzoeks- of vormgevingsopdrachten of voor de organisatie van evenementen. De overheid stimuleert zo de betrokkenheid van jongeren bij de provincie en faciliteert hiermee levensechte onderwijssituaties in een beroepscontext. Het levert ten slotte ook een bijdrage op het gebied van inwonerschap.
 • les- en bustijden beter op elkaar afstemmen, zodat studenten hun school goed kunnen bereiken met het openbaar vervoer vanuit alle delen van Zeeland.
 • (elektrisch) deelvervoer inzetten om het individuele autogebruik onder mbo-studenten te verminderen.
 • in gesprek met onderwijsinstellingen om te kijken waar hulp nodig is om omscholingstrajecten vorm te geven.
 • nieuwe ideeën steunen die voortijdig schoolverlaten tegengaan.
 • het aanbod van hoger onderwijs verbreden afhankelijk van waar het structurele aanbod van hoogopgeleide kennis momenteel ontbreekt.
 • geld vrijmaken voor groene schoolpleinen en buitenleslokalen. Dat geeft ook verkoeling op warme dagen en groen zien geeft rust.
 • werk maken van de gezonde school en gezonde schoolkantines. We willen dat elke leerling en student in Zeeland een betaalbaar en gezond aanbod heeft in de schoolkantine. We willen jongeren in de verleiding brengen om gezonder te lunchen.
 • jongeren actief betrekken bij ontwikkeling en evaluatie van beleid voor jongeren. Door de jeugd te betrekken voorkomen we dat we plannen maken óver jongeren zonder jongeren.
 • een kortingspas voor cultuur en sport voor alle Zeeuwse jongeren.
 • menstruatieproducten op scholen gratis verstrekken om het taboe op menstruatie te doorbreken, verlies van onderwijstijd te voorkomen en menstruatiearmoede te bestrijden.
 • een praktijkondersteuner bij de huisarts voor de jeugd, op meerdere plekken in Zeeland. De mentale problemen bij jongeren zijn groter dan ooit. Een praktijkondersteuner kan voorkomen dat jongeren doorstromen naar de zwaardere jeugdzorg.