Vereniging in Zeeland

Neeltje Jans - Beeld: D66

D66 is een politieke vereniging, die haar idealen onder andere wil verwezenlijken door het leveren van gekozen bestuurders voor Provinciale Staten en gemeenteraden. Daartoe neemt de partij deel aan verkiezingen, te organiseren door de regio en /of afdeling. Vóór de verkiezingen stelt de regio of afdeling daartoe een programma op en een lijst met verkiesbare personen. Als mensen gekozen zijn helpt de regio of afdeling de gekozenen en bewaakt zij dat het programma ook wordt uitgevoerd.

De Algemene ledenvergadering is het moment om D66 leden in Zeeland te ontmoeten, met elkaar van gedachten te wisselen en elkaar te inspireren. Minimaal twee maal per jaar wordt deze vergadering georganiseerd.

Verenigingsstructuur D66 Zeeland - Beeld: D66 Zeeland

Veel leden van D66 Zeeland leveren graag op een of andere manier een inhoudelijk bijdrage. Vaak zijn dit onderwerpen waarmee ze in hun werk te maken hebben of waar ze persoonlijk veel interesse in hebben of zoeken leden een manier om een bijdrage te leveren zonder raadslid, Statenlid of verenigingsbestuurder te zijn.

Hoe kun je deelnemen?

We zijn altijd op zoek naar mensen die met ons mee willen denken.

Werkgroepen

  • Zeeuws Fractie Overleg
  • Activiteiten
  • Campagne & Communicatie
  • Natuur en Biodiversiteit (in Zeeland)

Wil je meer weten over een of meerdere van deze werkgroepen, stuur ons een mail en wij brengen je in contact.

Op deze pagina delen we een aantal online workshops en tutorials, om zelf mee aan de slag te gaan.
Workshops over het maken van een campagneplan op een vel en bijvoorbeeld instructiefilmpjes over social media.
Vragen over deze filmpjes of de onderwerpen? Stuur je mail naar: [email protected]