Water

Het veranderende klimaat heeft grote gevolgen voor het watersysteem. Extreme neerslag zal zorgen voor piekafvoeren en langdurige droogte voor watertekorten. De klimaatverandering en de ruimtelijke ontwikkelingen vragen om een langetermijnstrategie van onze kustbescherming.

Beeld: D66 Beeldbank

Onder druk

De kwaliteit van de Zeeuwse wateren staat onder druk. In de Westerschelde zitten hoge concentraties PFAS, het Veerse Meer ontwikkelt zich niet goed en de Grevelingen gaat al dertig jaar meetbaar achteruit. De voorraad van zoet grondwater is beperkt en de beschikbaarheid van zoet water voor de productie van drinkwater daalt. Daarnaast is de kwaliteit van bronnen voor drinkwater op veel plekken te vaak onvoldoende.

D66 Zeeland wil …

  • samen met de waterbeheerders de waterkwaliteit van de Zeeuwse wateren verbeteren.
  • samen met de Vlaamse overheid de PFAS-problematiek aanpakken.
  • een goede zoetwatervoorziening voor het Zeeuwse platteland.
  • een goede afstemming over een evenwichtig gebruik van het grondwater.
  • meer aandacht voor de tanende beschikbaarheid van voldoende en gezond drinkwater.
  • nieuwe vormen van kustverdediging ontwikkelen voor de Zeeuwse kust, bijvoorbeeld vormen die meegroeien met de zeespiegelstijging en een beheer op een natuurlijke en dynamische manier.