Wonen

Er is een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen. We zijn met steeds meer mensen en we wonen steeds ruimer, met steeds minder personen per huishouden. Ondanks dat prijzen de pan uit rijzen, wordt er nog steeds niet genoeg gebouwd.

Beeld: Jeroen van de Merwe

Andere woonwensen

Wanneer je als jongere uit huis wil, of als oudere kleiner wilt wonen, moet je lang zoeken. Er moet meer gebouwd worden, juist voor deze groepen. Als er al gebouwd wordt, zijn het met name dure gezinswoningen. Een veranderende samenleving heeft andere woonwensen.

Eerlijkere woningmarkt

Nieuwe huizen worden energiezuinig (nul op de meter of beter) en bieden ruimte aan een groeiende groep alleenstaanden. Daarnaast zet D66 vol in op een eerlijkere woningmarkt. Wij willen de huizenbouw versnellen. Daarom werken we samen met provincies en gemeenten om voldoende bouwlocaties te vinden.

Meer ruimte voor groen

Zo slaan we twee vliegen in één klap: we hebben meer ruimte voor groen en we werken aan sterkere dorpskernen en binnensteden. Bovendien zijn die beter bereikbaar met de fiets en het openbaar vervoer.

D66 Zeeland wil …

  • het woonaanbod in heel Zeeland uitbreiden.
  • minimum woonquota per regio opstellen.
  • nieuwe huizen energiezuinig laten bouwen (nul op de meter of beter).
  • nieuwe huizen zoveel mogelijk binnen de bebouwde kom bouwen.
  • met een fonds alle Zeeuwen meenemen in de verduurzaming van hun huizen.
  • nieuw te bouwen woningen evenredig verdelen over dorpen en steden in de provincie.
  • voldoende en goede huisvesting voor iedereen die in Zeeland wil komen wonen en/of werken, inclusief arbeidsmigranten. Deels hier wonen of tijdelijk hier werkzaam zijn, moet ook aantrekkelijk zijn en het huisvestingsbeleid moet daarop inspelen.
  • goede, betaalbare en veilige woonvoorzieningen voor internationale werknemers, spoedzoekers en studenten. Flexwoningen kunnen daar een rol bij spelen.