Bereikbaarheid

Op het punt van bereikbaarheid is Zeeland geen gemakkelijke provincie. We hebben één snelweg, één spoorlijn voor personenvervoer en veel zee om ons heen. Niet bevorderlijk om elkaar snel te bereiken. Ook bedrijven zien dit als een handicap, met één belangrijke uitzondering: onze waterwegen bieden optimale kansen voor haven gerelateerde bedrijven en transport over water naar industriële complexen.

Beeld: Jeroen van de Merwe

Nieuwe verbindingen

Voor een goede sociale en economische ontwikkeling van Zeeland mag daar best wat bij komen. Zo kan Zeeuws-Vlaanderen profiteren van nieuwe verbindingen met België en is Schouwen-Duiveland beter af met een opwaardering van de wegen richting Rotterdam.

Duurzaam handelen en nieuwe technologieën

Daarnaast wil D66 voorsorteren op de gevolgen van klimaatveranderingen en van voortdurende technologische ontwikkelingen die onze wereld snel veranderen. Duurzaam handelen wordt gewoon. Nieuwe technologieën gebruiken we als ze een meerwaarde geven aan ons allemaal.

D66 Zeeland wil …

 • blijven investeren in fietsroutes en schoon (openbaar) vervoer. Dat vergt ook laadpalen en waterstofvulstations. In 2025 zijn alle vormen van openbaar vervoer binnen Zeeland emissievrij.
 • een goede intercityverbinding met de Randstad voor Zeeland. Dat is essentieel voor de bereikbaarheid van Zeeland met het openbaar vervoer.
 • ruimte bieden aan experimenten met nieuwe vervoersformules.
 • het openbaar vervoer beter laten aansluiten op de behoefte van de inwoners. Dat betekent meer kleinschalig vervoer, meer ruimte voor de fiets en dat we in meerdere gemeenten busstations omvormen tot moderne transferiums, waar reizigers eenvoudig en comfortabel overstappen van de ene vervoersvorm op de andere.
 • ook de minder dichtbevolkte delen van de provincie bereikbaar houden.
 • transport via binnenwateren bevorderen en zet in op gebruik van elektrische boten.
 • prioriteit geven aan veilige verbindingen met voldoende doorstroming.
 • een fijnmazig net van oplaadpunten voor elektrische auto’s en de aanleg van laadstations stimuleren.
 • de Westerscheldetunnel zo snel mogelijk tolvrij maken.
 • de busverbinding tussen Hulst en Breda behouden.
 • een nieuwe busverbinding tussen Hulst en Bergen op Zoom.
 • Zeeland op de kaart zetten als fietsprovincie.