Cultuur, media, erfgoed en sport 

Kunst en cultuur zijn het fundament van onze beschaving. Kunst wordt gemaakt uit innerlijke noodzaak, uit urgentie. Kunst en cultuur zijn bovendien de aanjager voor individuele en maatschappelijke ontwikkeling. Iedereen zou daarom moeten kunnen genieten van een breed aanbod van kunst en cultuur; van musea tot Concert at Sea, van ringrijden tot het Zeeland Nazomerfestival.

Beeld: D66 Beeldbank

Herwaardering

Makers van kunst en cultuur verdienen een betere maatschappelijke positie en meer waardering. Zéker nu de coronacrisis de sector extra kwetsbaar heeft gemaakt. D66 staat voor een herwaardering van de kunst- en cultuursector, waarbij de gehele sector wordt betrokken.

Veelzijdig cultureel aanbod

Zeeland heeft van oudsher sterke culturele kanten. Tegelijkertijd stellen we vast dat er meer nodig is om cultuur voor de huidige en toekomstige Zeeuwen aantrekkelijker te maken. In onze vergrijzende provincie hebben we naast het vasthouden van onze jeugd instroom van nieuwe inwoners hard nodig. Een veelzijdig cultureel aanbod kan daarbij helpen.

Investeren in cultuur

Cultuur vormt mensen en andersom. En cultuur is veelzijdig. Het omvat kunst, sport, recreatie en permanente educatie. D66 wil daarom investeren in cultuur en we streven ernaar het culturele aanbod te verbreden en te verdiepen. Bovendien moet het culturele aanbod voor iedereen gemakkelijk bereikbaar zijn.

Nieuwe uitingen

Cultuur is niet statisch. Het is een aspect van onze Zeeuwse samenleving dat mee verandert waar Zeeland en haar inwoners veranderen. D66 kiest ervoor om vaste waarden binnen onze cultuur aan te vullen met nieuwe uitingen.

Goed zorgen voor erfgoed

Het erfgoed kenmerkt het ruimtelijke karakter van Zeeland voor een groot deel. De geschiedenis van Zeeland is af te lezen aan het gebouwde erfgoed in steden, dorpen en het buitengebied. Daarom is het belangrijk dat we goed zorgen voor dat erfgoed. Gebouwd erfgoed is meer dan alleen rijksmonumenten. Ook gebouwen uit de wederopbouwperiode en karakteristieke boerderijen vertellen immers de geschiedenis van Zeeland.

D66 Zeeland wil …

 • een kunst-en-cultuurfonds instellen waarop alle culturele instellingen die bijdragen aan de sociale cohesie een beroep kunnen doen. Het Zeeuws Cultureel Overleg (ZCO) en de Cultural Board adviseren over de voorwaarden waaraan een beroep op het fonds moet voldoen.
 • intensieve samenwerking tussen Zeeuwse musea, onder andere om de culturele ontwikkeling bij onze jeugd te bevorderen.
 • onderzoeken of museale stukken uit grote musea in binnen- en buitenland (tijdelijk) naar Zeeland gehaald kunnen worden.
 • de bestaande informatiefunctie van bibliotheken vernieuwen, onder andere door bronnen digitaal te ontsluiten en een podium te bieden aan mensen om bij elkaar de informatie te vinden.
 • sport en bewegen in brede zin steunen, eerder dan grote, commerciële en op economische promotie gerichte sportevenementen. Sportevenementen moeten een inspiratiebron zijn die alle inwoners in beweging brengt, zodat onze inwoners sportief en gezond blijven.
 • een beweegvriendelijke buitenruimte en duurzame (top)sportaccommodaties die openstaan voor iedereen.
 • extra ruimte voor uitbreiding en versterking van podiumkunst, hedendaagse beeldende kunst, crossovers en festivals.
 • een verbindende rol van de provincie tussen culturele instellingen in Zeeland.
 • een provincie die gemeenten stimuleert en faciliteert bij het onderhoud en herbestemming van het gebouwde erfgoed.
 • monumentaal of beeldbepalend onroerend goed in stand houden via herbestemming en door nieuwe economische dragers te bevorderen.
 • voor buitenlandse bezoekers de toegang tot Zeeuwse (en overige Nederlandse) musea aantrekkelijk maken door bemiddeling in aanschaf van de Nederlandse museumjaarkaart.
 • de Cultuurbus invoeren in verschillende gebieden in Zeeland.
 • regio-overschrijdende culturele evenementen stimuleren en ondersteunen.
 • in Zeeland kunstenaarsverzamelgebouwen creëren met ateliers, ontwikkelingsplekken en expositieruimte.
 • in Zeeland een kunstopleiding voor jonge kunstenaars.
 • subsidiestromen aan onze belangrijkste culturele instellingen structureel maken, zodat onze culturele instellingen zich structureel kunnen ontwikkelen.
 • een gegarandeerde onafhankelijke, publieke, regionale nieuwsvoorziening, want dat is een belangrijke factor in een goed werkende democratie.
 • lokale en regionale publieke omroepen ondersteunen.