Vernieuwen voetbalvelden Vivoo 

Tijdens de opinieraad Ruimte van 31 Januari kwamen de voetbalvelden van Vivoo Huijbergen aan bod.

Al jaren vraagt Vivoo om twee volwaardige voetbalvelden ter vervanging van hun bestaande voetbalvelden, die niet voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden. D66 Woensdrecht wil graag dat Vivoo de beschikking krijgt over deze velden en heeft in voorgaande opinieraden hier dan ook mee ingestemd. Wel heeft D66 toen al vragen gesteld en zorgen geuit over de bomenkap die hiervoor plaats moest vinden en de nabijheid van de gelegen geitenhouderij voor de realisatie van de velden en de nieuw te realiseren woningen.

Beeld: D66

Nu blijkt dat de bomenkap toch niet zo vrijelijk kan plaatsvinden als destijds voorgesteld is, moet Vivoo wederom wachten op hun velden. Een zeer onwenselijke situatie. 

Laten we voorop stellen dat D66 graag ziet dat Vivoo snel de beschikking krijgt over nieuwe velden, maar laten we ook hand in eigen boezem steken.

Ook de gemeente Woensdrecht heeft zich te houden aan belangrijke milieuregels die onze leefomgeving en de leefbaarheid daarvan beschermen. Deze regels zijn er niet voor niets. Zij beschermen de flora en fauna en zorgen voor een gezonde leefomgeving voor onze inwoners. 

D66 hoopt dat er met alle partijen snel een oplossing gevonden kan worden voor de ontstane impasse. Vivoo heeft behoefte aan velden, Huijbergen heeft behoefte aan woningen en onze natuur heeft behoefte aan bescherming en uitbreiding.
D66 heeft wederom gevraagd om kritisch te kijken naar het bomenareaal en de nabijheid van de geitenhouderij op de realisatie van het gehele plan. Ook de financiële gevolgen van het uitstel van het plan baart D66 Woensdrecht zorgen. 

Laten we streven naar een snelle en wenselijke oplossing voor alle partijen.