Motie ‘Woningnood’ aangenomen

Naar aanleiding van de perspectievennota hebben we een motie ingediend met betrekking tot de woningnood in onze gemeente. Er is sprake van grote woningnood in de gemeente Woensdrecht. Vooral voor starters is het heel lastig om huizen te kunnen vinden. Ook is het met de huidige stikstofproblematiek heel lastig om nieuwe huizen te bouwen.

Van der Ha: “Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar om soms op redelijk eenvoudige wijze extra woonruimtes te creëren. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan een leegstandswet, waarbij je regels opstelt rondom leegstand en hierop handhaaft. Het is zonde dat in onze gemeente grote panden lange tijd leegstaan, terwijl er anderzijds een tekort is aan woonruimte.”
D66 Woensdrecht roept het college op om mogelijke oplossingen, zoals de leegstandswet, maar ook een antispeculatiebeding of een koopgarantregeling, te onderzoeken en te bekijken wat voor de gemeente voordelen zou kunnen opleveren.