D66 Woensdrecht in de coalitie

Beeld: D66 Woensdrecht

D66 Woensdrecht treedt voor het eerst toe tot de coalitie en het college

We zijn ontzettend trots om bekend te maken dat D66 Woensdrecht deel zal nemen aan de coalitie en toe zal treden tot het college. De afgelopen weken hebben we tijdens de onderhandelingen, hele constructieve en inhoudelijke gesprekken gevoerd met zowel ABZ als ook het CDA. Deze gesprekken zijn door ons als zeer prettig ervaren en geven ons het vertrouwen om samen verder te gaan.

Thierry de Heer zal namens D66 Woensdrecht de positie van wethouder bekleden. Met milieu, duurzaamheid, energie, verkeer, vervoer, afval, burgerparticipatie en inclusiebeleid hebben we onderwerpen in de portefeuille die goed aansluiten bij onze partij en waar wij de komende jaren het verschil op willen maken.

Jeroen van der Ha zal fractievoorzitter worden en samen met Valerie Verkuijl de fractie van D66 Woensdrecht gaan vormen. Valerie stond als vierde op de kandidatenlijst, maar is met een overweldigend aantal stemmen opgeschoven en verdient haar plek in de raad. We hebben er alle vertrouwen in dat Jeroen en Valerie samen het D66-geluid luid en duidelijk zullen laten horen en opkomen voor de belangen van Woensdrecht.

Na jaren van oppositie voeren, voelt deelname aan de coalitie als een logische en juiste stap. Er liggen grote opgaven op o.a. het gebied van duurzaamheid en biodiversiteit. We zijn ervan overtuigd dat we ons steentje hieraan bij kunnen dragen en Woensdrecht groen(er) kunnen maken.