Onze plannen voor Wateringen

Voor Wateringen wil D66:

  • Het centrum vergroenen. We maken het centrum daarmee nog aantrekkelijker.
  • Bevorderen dat het verkeer buiten het dorp omgaat. De doorstroming in de Herenstraat is slecht, maar dit is een gevolg van een bewuste keuze uit het verleden. Wij zijn tegen het weer openmaken van Het Tolland, want dan krijg je meer verkeer door het dorp.
  • Dat de Hofboerderij eindelijk eens goed wordt opgeknapt, voornamelijk ook het deel waar de culturele verenigingen zitten.
  • Dat het voetbalveldje in het Hofpark niet wordt vervangen door kunstgras. Goedkoper, maar past totaal niet in het Hofpark.
  • De parkeerplaatsen in het Hofpark vervangen door open bestrating. Dat past beter bij de omgeving en is klimaatvriendelijker.
  • Van de St. Jozefkerk (“De Kolenkit”) – als deze zonder functie komt – een culturele voorziening voor toneel- en muziekoptredens maken. Het is een markant gebouw dat behouden moet blijven en het biedt een geschikte ruimte met een goede akoestiek.
  • Op de Dorpskade ter hoogte van de Bovendijk creëren we een veilige oversteekplaats voor fietsers en voetgangers. De kruising van de Bovendijk met de Dorpskade is een onoverzichtelijke kruising. Er ligt geen zebra en er zitten daar wel scholen en het zwembad. Er steken daar veel fietsers over in verband met het tweerichtingfietspad aan de andere zijde.
  • Ter hoogte van Scrumpy een extra zebrapad aanleggen.
  • Ervoor zorgen dat in Wateringen Noord tijdig een school wordt gebouwd. Zodra de nieuwe wijk daar gebouwd wordt moet er ook een school komen.