Dit is ons verkiezings-programma.

Campagnevideo D66 Venlo

Beeld: Venlo maar dan anders

Voorwoord door de lijsttrekker Remy MaessenHet verkiezingsprogramma van D66 Venlo is fantastisch geworden. Ik ben ongelofelijk trots op de manier waarop het tot stand is gekomen.

Groene groei en kansengelijkheid
Groene groei, zo heet het programma. D66 maakt de keuze voor groei. Voor meer betaalbare woningen, voor ruimte om te ondernemen, voor evenementen, voor cultuur, voor een bruisende gemeente. Tegelijk gaat die groei alleen samen met groene keuzes: een noodzakelijke voorwaarde. Want bij al onze keuzes houden we rekening met de volgende generatie, met de wereld die we beter willen doorgeven. Radicale vergroening en het besparen én opwekken van schone energie. Naast duurzaamheid is ook kansengelijkheid zo’n rode draad die door het programma loopt. Met natuurlijk onderwijs als de motor om kansengelijkheid voor elkaar te krijgen, prachtig uitgewerkt aan de hand van concrete plannen en voorbeelden. De coronapandemie mag daarbij op geen enkele manier een negatieve invloed hebben op kansengelijkheid in onze gemeente. Daarvoor stellen we alles in het werk.

Urgentie en verandering
Het is een fris en optimistisch programma geworden, niet alleen in vorm, maar ook in inhoud. Maar het is ook een programma vol urgentie. Vol ideeën dat verandering nodig is. Door het programma heen loopt steeds de gedachte dat het anders kan. Van lineair naar circulair, omdat we anders onze aarde uitputten en daarom onze productiemodellen drastisch moeten veranderen. Van efficiëntie naar effectiviteit, omdat enkel efficiënt werken niet voldoende is, maar echt het verschil maken voor mensen wel. En van controle naar vertrouwen. We willen naar een overheid die vertrouwen heeft in wat mensen kunnen. Die mensen de vrijheid geeft om zich te ontplooien. En daarvoor de belangrijkste voorwaarden schept. Onze leden hebben op een prachtige manier concrete invulling gegeven aan de verschillende veranderopgaven waarvoor we staan.

Als lijsttrekker kun je het niet beter wensen. Er ligt een sterk verhaal voor onze hele gemeente. Alle dank naar alle betrokken leden. En voor u, als lezer: veel plezier, inspiratie en optimisme gewenst op de volgende pagina’s.
Remy Maessen