Laat iedereen vrij, maar niemand vallen

Bekijk onze campagnevideo

Beeld: Frans Aerdts

D66 is een sociaal-liberale partij. We staan in een traditie van politieke vernieuwers die streven naar een vrije en rechtvaardige samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk zelf kunnen beslissen. Over hun eigen leven, maar ook – met elkaar – hoe we samenleven. Daarom kiezen wij voor een land waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

Onze missie in Venlo

Laat iedereen vrij, maar niemand vallen

Gelijke kansen
Kansengelijkheid is de rode draad in ons verkiezingsprogramma. We accepteren niet dat de plek waar je wieg stond en wat je achtergrond is, in zulke grote mate als nu bepaalt welke kansen je krijgt in je leven. D66 is dé onderwijspartij. We willen fors meer investeren in groene, inspirerende en kindvriendelijke leeromgevingen, in integrale kindcentra, in onderwijsondersteunend personeel en in toegankelijke voorschoolse educatie. We willen dat elke school gezonde voeding kan aanbieden. Wij willen, zolang gratis kinderopvang niet landelijk wordt geregeld, kinderopvang in de gemeente Venlo voor alle kinderen bereikbaar, betaalbaar en beschikbaar maken.

 
Betaalbare woningen
Iedereen moet een betaalbare woning in onze gemeente kunnen vinden. Daarom willen we de komende jaren fors bijbouwen. In de stad én in de dorpen. Wij kiezen voor méér ambitie. Voor betaalbare koopwoningen en voor meer middenhuur. Voor onze starters, die een eerlijke kans verdienen op de woningmarkt. We bouwen voor onze senioren, zodat ze kunnen doorstromen. We bouwen voor onze studenten, zodat zij een plek krijgen in onze gemeente. En we gaan echt sturen op diverse wijken en dorpen.

Kleur op de wangen
Veel ondernemers, culturele instellingen, verenigingen en evenementen-organisatoren zijn keihard geraakt door corona. Het enige antwoord dat we daarop kunnen geven is nu langjarig investeren in onze culturele sector, in de makers, de kunstenaars, in onze podia, onze evenementen, onze binnenstad en de centra van Blerick en Tegelen. Zo geven we onze gemeente weer kleur op de wangen en bouwen we aan een Venlo dat zindert van creativiteit en vernieuwing. We geven ruim baan aan initiatieven die onze stad nog meer laten bruisen, zoals kunst en cultuur, evenementen, horeca en een stadsstrand aan de Maas.

Groener Venlo

Groener Venlo
Het klimaat wacht niet. Wat D66 betreft zet Venlo snel nieuwe stappen. We wekken onze eigen energie op. We helpen inwoners energie te besparen. En we vergroenen onze binnenstad, de wijken en de dorpen. We maken in onze openbare ruimte meer groene plekken waar mensen elkaar ontmoeten, waar kinderen veilig kunnen spelen en waar iedereen wordt uitgenodigd om te sporten en te bewegen. We investeren fors in onze fietsinfrastructuur, in gratis bewaakte fietsenstallingen in het centrum van Venlo, in verkeerveilige schoolomgevingen en in het doortrekken van de snelfietsroute.