Monique Billekens-Dorssers

Monique Billekens - Beeld: Peter de Ronde Zebra fotostudio’s

  • 61 jaar
  • Venlo
  • Venlo
  • Zij/haar

1.  Het sociale domein (de zorg) ontschotten.
2. Samenwerken en verbinden vanuit vertrouwen 
3. Helder, duidelijk en fatsoenlijk communiceren  

Ik wil graag mijn opgedane kennis en ervaring inbrengen binnen de Gemeente Venlo en haar omgeving. Dit op een aantal specifieke thema’s vanuit de basis het gedachtengoed  van positieve gezondheid.
“Positieve gezondheid kijkt naar het lichamelijk, psychisch en spiritueel functioneren, als ook naar de kwaliteit van leven, maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren.”  

Mijn ervaring en expertise hebben alles te maken met een deel van de onderwerpen van het Sociaal Domein. Onder de term sociaal domein verstaan we alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd op basis van de WMO 2015, de Participatiewet (voorheen onder andere de Wet Sociale Werkvoorziening), de Jeugdwet en de Wet gemeentelijk schuldhulpverlening.
 
De rode draad binnen mijn loopbaan, en waar ik me de afgelopen 24 jaar heb ingezet, heeft alles te maken met (arbeids)participatie en gezondheid en alle zaken die hier rechtstreeks van invloed op zijn zoals:
                                                     
·       Werkzoekenden die niet op eigen kracht hun plek op de
arbeidsmarkt kunnen verwerven
·       Participatie & zelfredzaamheid
·       Mensen in hun kracht zetten, talenten benutten en samenwerken
·       Armoede en schulden oplossen en voorkomen

Ik heb niet echt een lievelingsplek in de gemeente. Venlo en haar omgeving zijn gewoon prachtig om in te fietsen, te winkelen, een terrasje te pakken, naar het theater te gaan, te leven.

We moeten met elkaar lef hebben anders te denken en te doen. Niet altijd blijven vasthouden aan bestaande patronen of werkend vanuit “zo hebben we het altijd gedaan”.  Zoek maximaal de verbinding met de praktijk, daar liggen de oplossingen. Denk niet voor een ander maar neem elkaar mee.  Zonder ego aan het werk en de opdracht doen die je van de inwoners van Venlo e.o  krijgt.

‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’ is voor mij de samenvatting van waaruit je zaken voor elkaar moet krijgen.