Remy Maessen

Remy Maessen - Beeld: Peter de Ronde Zebra fotostudio’s

  • 36 jaar
  • Venlo
  • Venlo
  • Hij/hem


Dit is hét moment om onze gemeente echt klaar te maken voor de toekomst. Door bij alle keuzes die we maken na te denken over de gevolgen voor toekomstige generaties. Dat betekent: actie voor het klimaat, snel nieuwe betaalbare woningen bouwen en werk maken van het beste onderwijs. Daar wil ik me voor inzetten.

Ik werd lid van D66 omdat D66 optimistische partij is, die verder kijkt dan morgen. Een partij die wars is van oude structuren en dogma’s, maar die 21e-eeuwse maatschappelijke uitdagingen ook op een 21e-eeuwse manier probeert op te lossen. Dat geldt zeker ook voor Venlo. Als we blijven doen wat we altijd al gedaan hebben, dan gaan we nooit échte vooruitgang boeken. Ik wil samen met Venlo dat plan voor de lange termijn maken. Waarin we echt werk maken van betaalbare woningen, van een groene openbare ruimte, van klimaat en van kansengelijkheid. Want nog steeds maakt het uit waar je geboren bent, voor de kansen die je krijgt. Als we daar in Venlo de komende jaren stappen vooruit in kunnen zetten, dan zou me dat erg gelukkig maken.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Dan kies ik voor ’t Jaomerdal, omdat ik daar vanuit huis zo ben om een lekkere wandeling te maken. We zijn bevoorrecht met een natuurgebied zo dichtbij het stedelijk gebied.

Wat betekent D66 voor jou?D66 is voor mij Van Mierlo, bij wie Europa en internationale samenwerking in de haarvezels zat, die altijd zocht naar vernieuwing en verfrissing, een democratisch hervormer. D66 is voor mij Jan Terlouw, die klimaat en milieu als eerste op de agenda zette, die de partij in het hart van het politieke bestel bracht, eerlijk en integer. D66 is voor mij Els Borst, die pal stond voor individuele vrijheid. Een vrijheid voor iedereen de regie over zijn leven te pakken, maar ook de vrijheid voor iedereen om zich te kunnen ontplooien. D66 is voor mij Alexander Pechtold, die onze grondrechten beschermde toen het populisme aan populariteit won, maar die ook niet bang was om met economische hervormingen Nederland sterker te maken, waarbij onderwijs altijd prioriteit 1 was. En D66 is voor mij Sigrid Kaag, die met een open blik naar de wereld kijkt, die van Nederland een zelfbewust land op een sterk Europa wil maken en die van Nederland weer het progressieve gidsland kan maken waarop we ooit trots waren.
 

Laatst bezochte culturele evenement? Waarom ga je daar graag heen?

Op stap gaan, culturele activiteiten doen: onze stad biedt echt een geweldig aanbod. Daarom gaat het me nu ook zo aan het hart hoe onze culturele instellingen en onze ondernemers weer te maken krijgen met alle coronamaatregelen. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat onze gemeente nog steeds zo bruisend is na al die coronamaatregelen. Het laatste evenement dat ik bezocht heb – en mag je dat cultuur noemen, ja ik vind eigenlijk van wel, haha – is een wedstrijd van VVV, waar ik als vrijwilliger voor werk.                                                  

Wat is je favoriete boek en waarom?

De begraafplaats van Praag, van Umberto Eco. Ik heb geschiedenis gestudeerd en vooral de negentiende eeuw vind ik mateloos interessant. Veel van de verhalen die we nu nog steeds kennen over identiteit en geschiedenis zijn in de negentiende eeuw ontwikkeld. Dit boek vertelt over die periode en over de totstandkoming van sommige van die verhalen. Ik blijf het een prachtig boek vinden, ook al heb ik het al een keer of vijf gelezen.

Welke kansen zie jij voor de gemeente Venlo?

Ik denk echt dat Venlo goud in handen heeft. De ligging: in het hart van Europa, met Eindhoven, Nijmegen en Düsseldorf vlak in de buurt. Je kunt hier heerlijk in het groen wonen, we hebben fantastische culturele voorzieningen, een binnenstad waar we trots op kunnen zijn, we hebben dorpen met een rijk verenigingsleven en een sterke sociale samenhang, we hebben goede onderwijsinstellingen en onze universiteit blijft maar groeien.
 
Maar we moeten daar wel actief werk van maken. We moeten werken aan onze bereikbaarheid, aan onze economische positie. We moeten nog veel meer woningen bouwen, zodat iedereen hier een plekje kan vinden. Ik wil onze stad bruisend houden, onze stedelijke centra levendig en onze dorpen sterk. In het Venlo dat ik voor ogen heb, krijgen onze onderwijsinstellingen alle ruimte om te groeien en zorgen wij ervoor dat studenten hier een plek kunnen vinden. Dat kan alleen als we de uitdagingen die op ons afkomen samen oppakken met

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?


1. Ik wil veel meer ambitie op het thema wonen: meer bouwen, zowel in de stad als in de dorpen;
 
2. Ik wil slimmer omgaan met onze openbare ruimte. Niet meteen denken aan de auto of aan parkeren. Maar juist een ruimte met groen, of met terrasjes, een openbare ruimte die uitnodigt om te spelen, te bewegen en te sporten;
 
3. Ik wil dat Venlo opnieuw gaat ontdekken wat onze belangrijkste economische positie is. Is hét thema nog steeds logistiek, of maken we dat breder? Wat mij betreft wel en zetten we samen met onze ondernemers en onderwijsinstellingen vol in op innovatie.