Venlo wordt gemaakt voor en door onze inwoners.

Jan Paternotte - Campagnevoeren zorgt ervoor dat steeds meer mensen onze optimistische boodschap omarmen. Beeld: Jeroen Mooijman

Onze samenleving wordt gemaakt door onze inwoners. Inwoners weten vaak prima wat goed is voor hun
omgeving. De gemeente kan daarin een ondersteunende rol hebben, drempels wegnemen en verbindingen
leggen. We werken altijd vanuit de basis van vertrouwen en niet vanuit het idee alle risico’s uit te sluiten.
We versterken de positie van de gemeenteraad ten opzichte van het college.

We helpen om dorpen en wijken zelf beheerder en eigenaar te worden van maatschappelijk vastgoed.
Inwoners hebben dan zélf de touwtjes in handen om aan de slag te gaan met doen wat goed is voor de
leefbaarheid. Dit biedt goede kansen voor dorpen om de leefbaarheid te verbeteren en te behouden, omdat
inwoners van de dorpen en wijken zelf het beste weten wat voor hun plek nodig is.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.