1.Een bruisende gemeente


Onze ambitie:
Venlo is een levendige gemeente met verschillende bruisende centra. D66 omarmt, koestert en versterkt het levendige karakter van onze gemeente. Venlo moet een plek zijn waar je fijn kunt wonen, werken, waar je naar een voorstelling kunt en elkaar kunt ontmoeten op het terras, bij de vereniging, op de tribune in De Koel en op alle evenementen.
1.1 Toekomstbestendige stedelijke centra

1.1 Toekomstbestendige stedelijke centra

 • Onze binnenstad en de stedelijke centra van Blerick en Tegelen zijn geraakt door de coronacrisis. Daarom is extra aandacht op zijn plaats: de hele gemeente heeft baat bij een florerende binnenstad en sterke stedelijke centra. We investeren samen met ondernemers en pandeigenaren om deze centra bruisend en toekomstbestendig te maken.
 • We staan naast onze ondernemers en we kijken altijd naar wat wél mogelijk is. We maken een einde aan stroperige, ambtelijke processen en langdurige vergunningsaanvragen. Ondernemers en initiatiefnemers hebben te maken met één casemanager.
 • Onze binnenstad is duurzaam bereikbaar. Daarbij leggen we de focus meer op de wandelaar en de fietser. Door de ontwikkeling van minimaal één gratis bewaakte fietsenstalling maken we het aantrekkelijker om de binnenstad met de (elektrische) fiets te bezoeken. Dat doen we niet alleen door te investeren in infrastructurele aanpassingen, maar ook met meer stimuleringsmaatregelen om gedrag structureel te veranderen. Tegelijkertijd is het kernwinkelgebied het domein van de wandelende voetganger, die alle ruimte krijgt om te flaneren, te winkelen en terrassen te bezoeken.
 • Auto’s van bezoekers van de binnenstad horen niet in de wijken en woongebieden rondom de binnen- stad. Daarom onderzoeken we de mogelijkheid van transferia P+R buiten de binnenstad en zetten we in op mobiliteitshubs in de stationsomgeving.
 • We versterken de entrees van de binnenstad, zodat de bezoeker in het winkelgebied wordt uitgenodigd. We transformeren panden aan de rand van het centrum (zoals het oude HEMA-pand) tot appartementen.
 • We werken samen met pandeigenaren aan een versterking van het uiterlijk van de gebouwen in onze binnenstad. Met regelingen zoals een gevelfonds herontwikkelen we gevels en geven we karakteristieke panden de aandacht die zij verdienen.
 • We fleuren onze centra op met kleurrijke murals die de gevels van nieuw leven voorzien. Met deze uiting van moderne kunst bieden we daarnaast ook ruimte aan lokale en beginnende artiesten om hun kunstwerken tentoon te stellen.
 • We maken samen met ondernemers en pandeigenaren werk van de plannen van onderop zijn gemaakt om het centrum van Tegelen onderscheidender en aantrekkelijker te maken. We stimuleren een transforma- tie naar woningen aan de westzijde van de Kerkstraat, en we maken de oostzijde van de Kerkstraat (het gebied rondom de Albert Heijn) aantrekkelijker en groener.
 • Het centrum van Blerick dient een plek te worden waar het winkelend publiek gelokt wordt met ambacht, expertise en groen. De basisvoorzieningen in de Wieën moeten aangevuld worden met boetiekjes en speciaalzaken waardoor de Kloosterstraat de brug wordt tussen de Wieën en het centrumplan Blerick rondom Berden.
 • In coronatijd hebben we geleerd dat ruime terrassen op veel plekken mogelijk zijn. We geven horecaondernemers de ruimte om in overleg ook als de coronaregels niet meer gelden, hun terras breder op te zetten.
 • We kijken met een kritische blik naar leegstand in de binnenstad, ook in Blerick en Tegelen. We creëren bredere mogelijkheden voor de combinatie wonen en kleine winkels/boetiekjes waarbij we nadrukkelijk kijken naar de mogelijkheden om toegang te splitsen van de winkelruimte. Op die manier voorkomen we leegstand van zowel winkelpand als woonruimte.
 • Een ondernemer moet innovatief kunnen zijn. Vaststaande kaders uit de vorige eeuw kunnen daarbij in de weg staan. We geven daarom meer ruimte aan het vermengen van verschillende functies binnen ondernemingen (‘blurring’). Denk aan een boekenwinkel waar ook koffie met gebak verkocht wordt of een kapper die ook schoenen wil verkopen.
 • De gemeente laat ondernemers ondernemen wanneer zij dat willen. De winkeltijden liggen bij ondernemers en als een ondernemer denkt in een behoefte te voorzien om ‘s nachts open te zijn (nachtwinkel) dan geeft de gemeente daar medewerking aan. Bepalen of een winkelier al al dan niet ‘s nachts open is, vindt D66 onnodige betutteling.

Cultuur, sport en evenementen als levensaders

1.2 Cultuur, sport en evenementen als levensaders

 • Het toerisme zet onze gemeente op de kaart en toeristische hotspots als Arcen en Steyl zijn daarvoor van levensbelang. Daarom moeten onze toeristische kernen groeien en bloeien. We geven ruim baan aan horeca, evenementen en culturele instellingen die op zulke plekken toeristische waarde toevoegt. Specifiek voor Arcen geldt dat we de parkeerproblematiek aanpakken met parkeergelegenheid buiten het dorp en deelfietsen voor het laatste stuk.
 • We maken keuzes voor een levendige gemeente. Op 15 minuten lopen of fietsen, in elke wijk en in elke kern is cultuur, is horeca, zijn activiteiten en zijn flexibele werkplekken te vinden.
 • We zijn trots en zuinig op het bruisende karakter van Venlo als evenementengemeente. We laten meer locaties, wijken en dorpen meeprofiteren van deze evenementen door naast de bekende locaties in te zetten op spreiding door de hele gemeente.
 • Minder bureaucratie en meer gemak voor ondernemers en organisatoren: voor periodiek terugkerende evenementen introduceren we een meldingsplicht, in plaats van een vergunningsaanvraag.
 • We pakken de kansen die de Maas ons biedt. We stimuleren nieuwe initiatieven rondom watersport, zodat de Maas nog meer dan nu een plek wordt om te ontspannen, om te recreëren en aan sport te doen. Rondom de passantenhaven in Blerick ontwikkelen we een bruisend stadsstrand aan de Maas, inclusief mogelijkheden voor mobiele horeca en venten.
 • Een succesvol VVV-Venlo is misschien wel het mooiste visitekaartje voor de gemeente Venlo en de regio. We dragen bij aan de instandhouding en versterking van betaald voetbal in Venlo door samen met VVV-Venlo op een zakelijke manier te werken aan duurzame en toekomstbestendige huisvesting. We ondersteunen maatschappelijke projecten, geïnitieerd en gelieerd aan VVV-Venlo van harte.
 • Cultuurorganisaties en sportverenigingen zijn het kloppend hart van de gemeente. We investeren in cultuur en sport, in onze instellingen en in onze verenigingen. Cultuur en sport moeten voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor inwoners die wat minder te besteden hebben.
 • Makers en ondernemers in de culturele sector hebben een zware periode achter de rug. Zij hebben financieel perspectief en zekerheid nodig. We zetten in op een breed cultureel aanbod en op een stabiele culturele sector.
 • Culturele instellingen in Venlo spelen een belangrijke rol in culturele talentontwikkeling. We stimuleren
 • die talentontwikkeling door gerichte investeringen vanuit de gemeente, maar ook door het stimuleren van samenwerking en het werken in culturele ketens, waardoor de hele culturele sector kan profiteren en floreren. We stimuleren culturele broedplaatsen waar talent zich ontwikkelt.
 • We maken onze historie en ons erfgoed zichtbaar en beleefbaar. Venlo sluit aan bij de Archeoroute Limburg, het provinciale netwerk van erfgoed-parels, waarmee we een breed publiek laten kennismaken met het bijzondere verleden van onze gemeente. Erfgoed komt meer prominent terug in de openbare ruimte.
 • Evenementen kunnen bijdragen aan een meer inclusieve samenleving. Daarom koppelen we een voorwaarde voor het bevorderen van een meer inclusieve Venlose samenleving aan het subsidiëren van evenementen.

Venlo studentenstad

1.3 Venlo Studentenstad

 • Venlo wordt steeds meer een echte studentenstad. We zijn er echter nog lang niet. De gemeente neemt een actieve rol in als het gaat om het behoud én de uitbreiding en ontwikkeling van onderwijsinstellingen. De gemeente faciliteert niet alleen, maar initieert en stimuleert samenwerking met en tussen universiteiten uit de regio zoals de Universiteit Maastricht en de Radboud Universiteit.
 • We praten nog steeds te veel óver in plaats van mét studenten. De gemeente start een studentenadvies- raad op, waarin studentenvertegenwoordigers van alle onderwijsinstellingen (MBO, HBO, WO) aan deelnemen om met ons te praten over hoe we Venlo voor hen beter en aantrekkelijker kunnen maken.
 • Voor studenten die in Venlo een kamer zoeken is er te weinig aanbod. Bovendien is het fragmentarisch en onoverzichtelijk. Daarom richten we samen met de in Venlo actieve woningcorporaties en eventueel deel- nemende marktpartijen een Stichting Studentenhuisvesting Venlo op, om zo te komen tot een overzichtelijk, gevarieerd en gecoördineerd kameraanbod.
 • We werken aan een Studentenkwartier in het gebied tussen de Universiteit, de bibliotheek en de HAS, met ruim baan voor studentenwoningen, culturele instellingen en onderwijsinstellingen.
 • Er komt goed openbaar vervoer tussen het station/binnenstad Venlo en de Brightlands Greenport Campus. Een station heeft daarbij onze voorkeur. Mocht het niet lukken dit te realiseren, gaan we in gesprek met Arriva en de Provincie Limburg voor het structurele behoud van de buslijn, alsmede het stimuleren van het gebruik ervan.
 • • We stimuleren het gebruik van de Greenport Bikeway tussen binnenstad en de campus. Samen met partners en aanbieders onderzoeken we de mogelijkheid tot deelfietsen, specifiek gericht op studenten die veel op en neer moeten pendelen.
 • We zorgen in samenwerking met de onderwijsinstellingen voor één, centraal, prominent studentenservicepunt, waar studenten met al hun vragen, ideeën of problemen terecht kunnen. Bij aankomst in Venlo moet dit de eerste locatie zijn die ze kennen en waarvan ze weten dat ze er terecht kunnen.
 • Wij stimuleren de integratie van studenten in Venlo in onze sport- en cultuurverenigingen en het lokale evenementen- en uitgaansleven. Samen met onze verenigingen, ondernemers en evenementenorganisators gaan wij deze studenten stimuleren om ook op die manier actief onderdeel uit te maken van Venlo.