Stef van der Velden

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

  • 34 jaar
  • Venlo
  • Blerick
  • Hij/hem

1. Als raadslid wil ik dat er een eerlijke verdeling van de gelden en aandacht komt over alle kernen van de gemeente. Nu ligt de focus teveel op Venlo en te weinig op Blerick, Tegelen, Arcen of Velden.
2. Venlo zou een groene fietsvriendelijke woongemeente moeten worden waar kinderen weer veilig buiten kunnen spelen in hun eigen leefomgeving en waar de auto waar mogelijk te gast is i.p.v. een dominante rol heeft.
3. Graag zou ik van Venlo een gemeente maken waar plek is voor iedereen om te wonen, op te groeien, te werken en te leven. Venlo zou een gemeente moeten zijn waar in iedere kern de basisvoorzieningen aanwezig zijn en waar je nooit langer dan 15 minuten zou moeten wandelen om bij die basisvoorzieningen te komen.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Mijn lievelingsplek in de gemeente is de tangkoel in Hout-Blerick en het gebied dat daar omheen ligt. Als kind heb ik 12 jaar in Hout-Blerick gewoond en kon ik dagelijks genieten van al het natuurschoon dat dit gebied bezit. Nog steeds kom ik regelmatig terug om hier te wandelen.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

De gemeente Venlo is een kansrijke gemeente. Ik zie ontzettend veel mogelijkheden tot groei: van nieuwe woonwijken tot creatieve woonvormen buiten de geijkte kaders, van groene wandel/fietspromenades waar de auto te gast is tot groene centra in Blerick en Tegelen, en een sport-actieve gezonde gemeente waar iedereen met een grote of kleine beurs kan sporten en meedoet!

Wat betekent D66 voor jou?

D66 is voor mij een club waarbij ik mijn ideeën en passie die ik bezit voor mijn woonplaats Blerick en de stad Venlo kwijt kan. Bij D66 kan ik op kleine schaal grote dingen proberen te bereiken. D66 Venlo gaat voor een groene, groeiende gemeente voor iedereen en daar wil ik maar wat graag aan meedoen!