5. Een gezonde gemeente

Onze ambitie:
Gezondheid is het allergrootste goed. Dat wisten we al en wie dat vergeten was, heeft daarvoor de afgelopen twee jaar een geheugensteuntje gekregen. De noodzaak van preventie, sporten en bewegen en een gezonde, schone en groene omgeving is alleen maar duidelijker geworden. Gezond en fit zijn is een nood- zakelijke voorwaarde om je optimaal te kunnen ontplooien en gelukkig te zijn.

5.1 Een schone gemeente met schonere lucht

Een schone gemeente met schone lucht

 • De Gezondste Regio is alleen maar gezond als we onze lucht schoner maken. In woonwijken willen we het aantrekkelijker maken om een ander vervoersmiddel dan de auto te nemen voor korte ritten. Daarnaast gaan we op locatie, in alle kernen de luchtkwaliteit monitoren met behulp van moderne meetstations.
 • Houtstook kan leiden tot schadelijke stoffen in de lucht en tot klachten van omwonenden. We werken aan goede voorlichting om op een verantwoorde manier hout te stoken. Als houtstook op een niet-verantwoorde manier gebeurt, onderzoeken we mogelijkheden tot ontmoediging.
 • De werken aan schone lucht door het invoeren van een vorm van een milieuzone. Hierbij kijken we niet alleen naar vervuilende dieselmotoren maar ook naar vervuilende brommers en scooters.

5.2 Sporten, bewegen een gezonde levensstijl

Sporten bewegen en een gezonde levensstijl

 • Venlose basisscholen sluiten met steun van de provincie en de gemeente aan bij De Gezonde Basisschool van de Toekomst, om het belang van gezond eten en voldoende bewegen en sporten de klaslokaal de klas in te brengen.
 • Sport is van essentieel belang voor de gezondheid. We willen dat alle inwoners van Venlo de mogelijkheid hebben om te sporten, ongeacht hun financiële situatie. Daarnaast moeten grote sportevenementen in de gemeente als de Venloop en Venlostormt aangemoedigd worden in hun voornemen mensen op een laag- drempelige manier kennis te laten maken met sport.
 • Het gebruik van parken door sportprofessionals om bijvoorbeeld bootcamps en looptrainingen te organiseren is een wenselijke vorm van nieuw ondernemerschap, die aansluit op de veranderende sportbehoefte van veel inwoners. Daarom betrekken we deze vertegenwoordigers van ongeorganiseerde en/of commercieel georganiseerde sport beter bij de organisatie van lokaal sportbeleid.
 • Bij (her)inrichting van de openbare ruimte en nieuwbouw moet altijd voldoende aandacht zijn voor het creëren van een beweegvriendelijke en groene omgeving die uitnodigt om te bewegen (bijv. door goede voetpaden, verlichting, calisthenics etc.).
 • We willen sportaccommodaties zo efficiënt en kosteneffectief mogelijk gebruiken en beheren. Daarom willen we in overleg met verenigingen meer de samenwerking zoeken met scholen, fitnesscentra en zorg- en welzijnsorganisaties.
 • Sport moet inclusief zijn. Daarom willen wel dat de gemeente de toegankelijkheid van sport en sportverenigingen voor mensen met een beperking en LHBTI’ers bewaakt.
 • We ondersteunen de ambitie van een rookvrije generatie. Met het oog daarop willen we dat sportaccommodaties rookvrij worden, we maken alle openbaar toegankelijke speeltuinen rookvrij en we maken alle terrassen rookvrij. Roken is niet meer van deze tijd.
 • We maken een overgang naar minder vlees eten. De gemeente geeft daarin het goede voorbeeld door bij gemeentelijke activiteiten vegetarisch eten als norm te stellen (‘carnivoor, geef het door!’). Tevens zoeken we lokale horeca ondernemers die actief bezig zijn met het aanbieden van vegetarische alternatieven. Deze ondernemers krijgen van de gemeente een podium.