Sterke en innovatieve economie

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Na een onzekere en moeilijke periode door Corona lijkt de economie zich, voor de meeste sectoren, sneller dan verwacht te herstellen. Maar dit zorgt ook voor nieuwe uitdagingen: grondstoffen zijn schaars, energieprijzen zijn hoog en er is veel krapte op de arbeidsmarkt. Voor een gezond bedrijfsleven met voldoende werkgelegenheid op de lange termijn moet het anders. Dat gaan we doen door samen met de bedrijven en partners in de regio sterk in te zetten op het toekomstbestendig maken van onze economie.

Dat doen we met een D66-houding: met vertrouwen in de kracht van ondernemers en inwoners, gericht op kansen waarbij we niemand laten vallen. We werken samen naar een schoon en vitaal bedrijfsleven waarmee Velsen onmisbaar is voor een nieuwe duurzame economie.

“Niet denken in problemen, maar in mogelijkheden met ruimte voor de ondernemer.”

Sport speelt een belangrijke rol in onze samenleving. Niet alleen omdat bewegen erg gezond is en goed voor het welzijn van mensen, maar ook omdat sport verbroedert. D66Velsen vindt het belangrijk dat iedereen kan sporten en de gemeente de lokale sportverenigingen ondersteunt. Verenigingen brengen mensen samen van allerlei leeftijden en achtergronden, die elkaar anders misschien wel nooit waren tegengekomen.

D66Velsen zet in op preventie als basis voor een veilige gemeente en handhaving waar dat noodzakelijk is. Wij willen de veiligheid in de wijk samen met de inwoners versterken. En voor elke wijk geldt dat de openbare ruimte moet bijdragen aan een positief veiligheidsgevoel.

De gemeente moet zorgdragen voor goede basisvoorzieningen: bibliotheek, kunstcentra, cultuureducatie, podia etc. Deze basisvoorzieningen zijn onmisbaar voor een cultureel leven. Vaak leggen ze ook verbinding met andere domeinen als welzijn, zorg en recreatie. D66Velsen zal zich net als voorgaande jaren inzetten voor een versterking van de lokale culturele organisaties en initiatieven. Wij zijn ambitieus: niet minder, maar meer cultuur!

De uitdaging is om de bestaande infrastructuur zo effectief mogelijk in te zetten en gerichte keuzes te maken. Juist de gemeente kan optreden als regisseur om verschillende vormen van vervoer goed op elkaar aan te laten sluiten.

D66-houding: met vertrouwen in de kracht van ondernemers en inwoners, gericht op kansen waarbij we niemand laten vallen. We werken samen naar een schoon en vitaal bedrijfsleven waarmee Velsen onmisbaar is voor een nieuwe duurzame economie.

Het is belangrijk om te zorgen voor een gezonde en prettige leefomgeving en dat er snel hulp wordt geboden als iemand vastloopt. Voorkomen is beter dan genezen. D66Velsen wil daarom meer inzetten op preventie. Een verdere ontschotting tussen jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de participatiewet achten wij voor de komende jaren noodzakelijk.

Sport speelt een belangrijke rol in onze samenleving. Niet alleen omdat bewegen erg gezond is en goed voor het welzijn van mensen, maar ook omdat sport verbroedert. D66Velsen vindt het belangrijk dat iedereen kan sporten en de gemeente de lokale sportverenigingen ondersteunt. Verenigingen brengen mensen samen van allerlei leeftijden en achtergronden, die elkaar anders misschien wel nooit waren tegengekomen.

D66Velsen zet in op preventie als basis voor een veilige gemeente en handhaving waar dat noodzakelijk is. Wij willen de veiligheid in de wijk samen met de inwoners versterken. En voor elke wijk geldt dat de openbare ruimte moet bijdragen aan een positief veiligheidsgevoel.

De gemeente moet zorgdragen voor goede basisvoorzieningen: bibliotheek, kunstcentra, cultuureducatie, podia etc. Deze basisvoorzieningen zijn onmisbaar voor een cultureel leven. Vaak leggen ze ook verbinding met andere domeinen als welzijn, zorg en recreatie. D66Velsen zal zich net als voorgaande jaren inzetten voor een versterking van de lokale culturele organisaties en initiatieven. Wij zijn ambitieus: niet minder, maar meer cultuur!

De uitdaging is om de bestaande infrastructuur zo effectief mogelijk in te zetten en gerichte keuzes te maken. Juist de gemeente kan optreden als regisseur om verschillende vormen van vervoer goed op elkaar aan te laten sluiten.

D66-houding: met vertrouwen in de kracht van ondernemers en inwoners, gericht op kansen waarbij we niemand laten vallen. We werken samen naar een schoon en vitaal bedrijfsleven waarmee Velsen onmisbaar is voor een nieuwe duurzame economie.

Het is belangrijk om te zorgen voor een gezonde en prettige leefomgeving en dat er snel hulp wordt geboden als iemand vastloopt. Voorkomen is beter dan genezen. D66Velsen wil daarom meer inzetten op preventie. Een verdere ontschotting tussen jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de participatiewet achten wij voor de komende jaren noodzakelijk.

D66Velsen ziet een groei aan technische banen bij de maaksectoren en binnen de energietransitie. Hier kan de gemeente op inspelen door bij te dragen aan een versterking van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

D66Velsen is voorstander van ambitieuze stappen voor verbetering van luchtkwaliteit en vermindering van CO2 uitstoot. Velsen is een zwaar belaste gemeente qua luchtkwaliteit, maar ook een gemeente die vanwege de ligging aan zee de gevolgen van klimaatverandering extra kan voelen. De afgelopen zomer hebben wij de gevolgen van klimaatverandering in Limburg al volop gezien en het RIVM heeft duidelijk gesteld dat de IJmond geen gezonde regio is.

D66Velsen wil meer betaalbare woningen en daar zullen we alles voor doen. Ook staan wij voor een radicalere vergroening van de stenen kernen. We zorgen voor diversiteit aan aanbod van voorzieningen en goede, duurzame verbindingen. Wonen, werken en recreëren in harmonie naast elkaar is een waarde die we moeten koesteren.

D66Velsen staat voor een laagdrempelige overheid, die toegankelijk is en meedenkt met haar inwoners. Wij willen een gemeente die luistert wat er leeft in de maatschappij en inwoners inspireert en de ruimte geeft om initiatieven te ondernemen. De besluiten nemen wij samen met inwoners. Weloverwogen, en met oog voor de lange termijn. We gaan erop toezien dat echt iedereen zich gehoord voelt zodat we alle belangen goed kunnen afwegen. Dat betekent meer aandacht voor de verschillende vormen van insp

De afgelopen periode was D66Velsen de tweede partij van Velsen. Vanuit de oppositie hebben wij het sociaal liberale geluid goed laten horen. Wij hebben ons als volksvertegenwoordigers kritisch opgesteld, maar altijd met respect voor de standpunten van anderen. Er was geen partij zo actief als D66Velsen in raadsvragen, moties en amendementen. Hierdoor hebben we veel kunnen bereiken, maar een coalitie met D66 kan meer voor elkaar krijgen voor Velsen. Dat motiveert ons des te meer voor de volgende

D66Velsen ziet een groei aan technische banen bij de maaksectoren en binnen de energietransitie. Hier kan de gemeente op inspelen door bij te dragen aan een versterking van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

D66Velsen is voorstander van ambitieuze stappen voor verbetering van luchtkwaliteit en vermindering van CO2 uitstoot. Velsen is een zwaar belaste gemeente qua luchtkwaliteit, maar ook een gemeente die vanwege de ligging aan zee de gevolgen van klimaatverandering extra kan voelen. De afgelopen zomer hebben wij de gevolgen van klimaatverandering in Limburg al volop gezien en het RIVM heeft duidelijk gesteld dat de IJmond geen gezonde regio is.

D66Velsen wil meer betaalbare woningen en daar zullen we alles voor doen. Ook staan wij voor een radicalere vergroening van de stenen kernen. We zorgen voor diversiteit aan aanbod van voorzieningen en goede, duurzame verbindingen. Wonen, werken en recreëren in harmonie naast elkaar is een waarde die we moeten koesteren.

D66Velsen staat voor een laagdrempelige overheid, die toegankelijk is en meedenkt met haar inwoners. Wij willen een gemeente die luistert wat er leeft in de maatschappij en inwoners inspireert en de ruimte geeft om initiatieven te ondernemen. De besluiten nemen wij samen met inwoners. Weloverwogen, en met oog voor de lange termijn. We gaan erop toezien dat echt iedereen zich gehoord voelt zodat we alle belangen goed kunnen afwegen. Dat betekent meer aandacht voor de verschillende vormen van insp

De afgelopen periode was D66Velsen de tweede partij van Velsen. Vanuit de oppositie hebben wij het sociaal liberale geluid goed laten horen. Wij hebben ons als volksvertegenwoordigers kritisch opgesteld, maar altijd met respect voor de standpunten van anderen. Er was geen partij zo actief als D66Velsen in raadsvragen, moties en amendementen. Hierdoor hebben we veel kunnen bereiken, maar een coalitie met D66 kan meer voor elkaar krijgen voor Velsen. Dat motiveert ons des te meer voor de volgende

Toont 11 van 11


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.