Motie: IJmondbijeenkomst over ontwikkelingen Tata Steel en voortgang Roadmap+

Op initiatief van Mike Rijkers van D66Velsen is er een motie aangenomen waarmee de raad het college verzoekt om de raad elk half jaar een informatieve bijeenkomst te plannen waarin de raad geïnformeerd wordt over de ontwikkelingen rondom Tata Steel en het verminderen van schadelijke uitstoot door Tata Steel en andere industrie en hierin ook samen te werken met de andere IJmondgemeenten.

GGD en RIVM onderzoek

De afgelopen jaren is door onderzoeken en metingen van de GGD en RIVM duidelijk geworden dat de lucht in de IJmond ongezond is. Dat is zorgelijk, maar in Tata Steel’s Roadmap+, het programma Tata Steel 2020 – 2050 van provincie Noord-Holland en het Schone Lucht Akkoord van de IJmondgemeenten staan ambities en doelen die een noodzakelijke positieve uitwerkingen hebben op de luchtkwaliteit, gezondheid en arbeidsmarkt in de IJmond. Om als raadsleden de voortgang goed kunnen monitoren vraagt deze motie om elk half jaar een informatiebijeenkomst te organiseren waar naast de wethouders uit de IJmond ook de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland met Tata Steel in zijn/haar portefeuille of eventueel andere stakeholders uitgenodigd zijn.

Verbroedering in de IJmond

De motie roept ook op om de samenwerking op zoeken met de colleges uit Beverwijk en Heemskerk om een dergelijke informatieve bijeenkomst gezamenlijk te organiseren voor de gemeenteraden uit de IJmondgemeenten.

UPDATE: Om er zeker van te zijn dat dit IJmond breed opgepakt wordt, heeft Mike Rijkers ook contact gezocht met D66 Beverwijk en D66 Heemskerk. In Beverwijk is er een vergelijkbare motie inmiddels aangenomen en in Heemskerk is er een toezegging gedaan door de wethouder om dit te ondersteunen. Zo kunnen we gezamenlijk de voortgang beter monitoren en houden we de druk erop om zo snel mogelijk te komen tot een gezondere IJmond.

  • Lees hier de motie van D66Velsen
  • Lees hier het artikel in de Ijmuider Courant: ’Milieuvraagstuk’ Tata verbroedert de IJmond

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.