D66 ziet deze kansen voor Velsen

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Velsen is een gemeente van aanpakkers. Maar soms kan je nog zo hard je best doen en zit het alsnog tegen. Jonge starters en gezinnen die geen betaalbare woningen kunnen vinden. Kinderen die geen eerlijke kansen krijgen. Zorgen over luchtkwaliteit die in onze regio onder druk staat.

Dit is het moment voor duidelijke keuzes. Waar willen we dat Velsen over vier jaar staat?

D66 maakt die keuzes.

Samenwerken aan een eerlijker en groener Velsen. Nu.

Met een passende woning in een groene leefomgeving. Door in te zetten op meer starterswoningen met meer groen in de wijk en het groen tussen de kernen groen houden.

Onderwijs dat iedereen een kans geeft om de beste versie van zichzelf te worden. Waar ieder kind een zwemdiploma haalt, geïnspireerd wordt in een nieuw cultuurhuis en lekker kan spelen op een groen schoolplein.

En we pakken ook lokaal het klimaat aan met een ambitieus lokaal klimaatakkoord en inzet op verbetering van de luchtkwaliteit.

Voor een Velsen waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.