Klimaat, natuur en milieu

Er is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit in Velsen en de gezondheid met een sombere conclusie: de lucht in Velsen is ongezond. Drukte op de snelwegen, vliegverkeer, scheepvaart en de industrie zorgen voor te veel luchtvervuiling. Op al die terreinen valt winst te behalen, maar met name de luchtvervuiling die Tata Steel veroorzaakt is ongewenst. Daarom is D66Velsen de afgelopen maanden op bezoek geweest bij Tata Steel, FNV Metaal, Dorpsraad Wijk aan Zee en Stichting Frisse

Er is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit in Velsen en de gezondheid met een sombere conclusie: de lucht in Velsen is ongezond. Drukte op de snelwegen, vliegverkeer, scheepvaart en de industrie zorgen voor te veel luchtvervuiling. Op al die terreinen valt winst te behalen, maar met name de luchtvervuiling die Tata Steel veroorzaakt is ongewenst. Daarom is D66Velsen de afgelopen maanden op bezoek geweest bij Tata Steel, FNV Metaal, Dorpsraad Wijk aan Zee en Stichting Frisse

Tijdens de behandeling van de perspectiefnota spreken partijen traditiegetrouw hun algemene beschouwingen uit. In de laatste raadsvergadering voor de zomer op 30 juni deed fractievoorzitter Bas de Ruig dat namens de fractie van D66Velsen. In de algemene beschouwingen heeft D66Velsen aandacht gevraagd voor een gezonde leefomgeving, een gemeente waarin iedereen zichzelf kan zijn en de noodzaak voor het versnellen van de woningbouw. Onderstaand kunt u de volledige bijdrage teruglezen en terugkijken

Afgelopen vrijdag 1 april stond er in het Financieel Dagblad (FD) het artikel met de kop: ‘Giftig staal Rijkswaterstaat ging stiekem naar de ovens van Tata.’ In het artikel staat dat er metaalafval van de Lekbrug bij Vianen - dat het kankerverwekkende Chroom-6 bevat – is vermengd met schroot dat is omgesmolten bij Tata, iets wat consequenties kan hebben voor de luchtkwaliteit in Velsen. D66Velsen heeft raadsvragen gesteld over de rol van Rijkswaterstaat.

Klimaatverandering zorgt voor meer hittestress, wateroverlast en verdere afname van biodiversiteit. D66Velsen zet in op meer groen in de wijk, omdat dit de meest effectieve manier is om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Het helpt water afvoeren na een extreme bui en verkoelt bij hitte. Het realiseren en onderhouden van groen is geen kostenpost, maar juist een investering in de leefomgeving. Goed wonen, is groen wonen!

De luchtkwaliteit in Velsen staat zwaar onder druk. D66Velsen zet gezondheid op één en zet zich in voor schone lucht en een duurzame economie in Velsen. Daarom willen we zo snel mogelijk groen staal bij Tata Steel en willen we beter onderzoek naar de luchtkwaliteit. Verder investeert D66Velsen vol in het programma gezondheid en luchtkwaliteit in Velsen.

Tijdens de behandeling van de perspectiefnota spreken partijen traditiegetrouw hun algemene beschouwingen uit. In de laatste raadsvergadering voor de zomer op 30 juni deed fractievoorzitter Bas de Ruig dat namens de fractie van D66Velsen. In de algemene beschouwingen heeft D66Velsen aandacht gevraagd voor een gezonde leefomgeving, een gemeente waarin iedereen zichzelf kan zijn en de noodzaak voor het versnellen van de woningbouw. Onderstaand kunt u de volledige bijdrage teruglezen en terugkijken

Afgelopen vrijdag 1 april stond er in het Financieel Dagblad (FD) het artikel met de kop: ‘Giftig staal Rijkswaterstaat ging stiekem naar de ovens van Tata.’ In het artikel staat dat er metaalafval van de Lekbrug bij Vianen - dat het kankerverwekkende Chroom-6 bevat – is vermengd met schroot dat is omgesmolten bij Tata, iets wat consequenties kan hebben voor de luchtkwaliteit in Velsen. D66Velsen heeft raadsvragen gesteld over de rol van Rijkswaterstaat.

Klimaatverandering zorgt voor meer hittestress, wateroverlast en verdere afname van biodiversiteit. D66Velsen zet in op meer groen in de wijk, omdat dit de meest effectieve manier is om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Het helpt water afvoeren na een extreme bui en verkoelt bij hitte. Het realiseren en onderhouden van groen is geen kostenpost, maar juist een investering in de leefomgeving. Goed wonen, is groen wonen!

De luchtkwaliteit in Velsen staat zwaar onder druk. D66Velsen zet gezondheid op één en zet zich in voor schone lucht en een duurzame economie in Velsen. Daarom willen we zo snel mogelijk groen staal bij Tata Steel en willen we beter onderzoek naar de luchtkwaliteit. Verder investeert D66Velsen vol in het programma gezondheid en luchtkwaliteit in Velsen.

Toont 10 van 10