Algemene beschouwingen D66Velsen: kansen en perspectief

Tijdens de behandeling van de perspectiefnota spreken partijen traditiegetrouw hun algemene beschouwingen uit. In de laatste raadsvergadering voor de zomer op 30 juni deed fractievoorzitter Bas de Ruig dat namens de fractie van D66Velsen. In de algemene beschouwingen heeft D66Velsen aandacht gevraagd voor een gezonde leefomgeving, een gemeente waarin iedereen zichzelf kan zijn en de noodzaak voor het versnellen van de woningbouw. Onderstaand kunt u de volledige bijdrage teruglezen en terugkijken.

Bekijk hier de algemene beschouwing van D66Velsen

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Voorzitter,

Het zijn vanavond bijzondere algemene beschouwingen. Althans, in ieder geval voor D66Velsen. Gisteravond is het nieuwe college geïnstalleerd. En doorgaans wanneer een nieuw college wordt geïnstalleerd, ligt daar een dik en volledig uitonderhandeld coalitieprogramma onder. Een coalitieprogramma wat ik hier dan namens een van de partijen die een wethouder levert vol verve zou staan verdedigen alsof we het als partij zelf geschreven hadden, en waar partijen die geen wethouder leveren al wekenlang bezig waren geweest de messen over te slijpen.

In plaats daarvan ligt er een behoorlijk dunne perspectiefnota, maar belangrijker nog: een eerste versie van het nieuwe raadsprogramma. Een raadsprogramma waar we gezamenlijk de schouders zetten onder datgene waar we het over een zijn en het inhoudelijke debat zullen voeren daar waar de verschillen zijn. Een raadsprogramma dat zijn eerste echte invulling zal krijgen wanneer we later dit jaar over de begroting komen te spreken en wat verrijkt zal worden door de input die we daarvoor uit de samenleving op gaan halen. Maar dan de dunne perspectiefnota. Gebruikelijk in een verkiezingsjaar, maar deze periode dus extra gepast omdat de invulling deze periode meer dan ooit vanuit de raad zal komen.

D66Velsen gaf het in de sessie al aan: er ligt een perspectiefnota die zowaar voor het eerst in jaren weer eens daadwerkelijk perspectief biedt. En dat is nog eens versterkt door het collegebericht van begin deze week over de meicirculaire. We kunnen het zelf ergens nog vrij moeilijk geloven als we het zeggen, maar er is voor de komende jaren weer ruimte om goed te kunnen investeren in onze mooie veelzijdige gemeente. Wat niet betekent dat we ons best moeten doen iedere euro zo snel mogelijk uit te geven. Als we iets hebben geleerd van de afgelopen jaren, is dat ook een beetje spaarzaamheid soms ook helemaal niet zo verkeerd is. Maar het meerjarenperspectief is dusdanig gunstig, dat we waarschijnlijk helemaal niet de keuze hoeven te maken tussen óf investeren, óf sparen, maar beiden kunnen doen.

En als D66Velsen het dan heeft over perspectief, dan hebben we het daarmee ook nadrukkelijk over degenen die om wat voor reden ook soms wat minder perspectief hebben. Die niet als vanzelfsprekend volop kansen hebben en die we daarbij als gemeente een stukje op weg moeten helpen. Want dat was de boodschap waarmee D66Velsen de afgelopen verkiezingen in is gegaan: kansen voor Velsen. En als gemeente, of beter gezegd gemeenteraad, kun je kansen bieden door te investeren. En dan zijn er drie kansen die wij vanavond in het bijzonder willen uitlichten.

Kansen voor een gezond leven

Allereerst zijn dat de kansen voor een gezond leven. En dat is in een regio als de onze, waar de luchtkwaliteit flink onder druk staat, helaas niet altijd even vanzelfsprekend. D66Velsen is daarom blij dat we afgelopen jaar volop hebben ingezet op ons eigen programma gezondheid en luchtkwaliteit, maar roept hier vanavond op dat we daarin niet mogen verslappen. Er moet nog genoeg gebeuren en juist als gemeente dienen we daarin het goede voorbeeld te geven. En als het gaat om gezondheid, dan gaat het ons ook om de collectieve zorgverzekering voor minima. Juist in een tijd waarin de inflatie de pan uit rijst. We zijn blij met de toezegging van wethouder Steijn in de sessie dat we daar later dit jaar over komen te spreken, maar D66Velsen spreekt hier vanavond vast duidelijk uit: dat is een regeling waar wij mee door willen gaan.

Kans om jezelf te kunnen zijn

De tweede kans die wij vanavond in het bijzonder uit willen lichten, is de kans om jezelf te kunnen zijn. Ook dat is helaas in Nederland nog niet altijd een vanzelfsprekendheid. Dat vraagt ook vandaag de dag nog dagelijks om bewustwording en inzet. En in dat licht willen we wijzen op het regenboogbeleid van ons als gemeente. Het programma regenboogsteden loopt dit jaar af en in de perspectiefnota staat geen voorstel opgenomen voor voortzetting in 2023 en verder. Zolang het helaas nog geen vanzelfsprekendheid is dat je overal en altijd jezelf kunt zijn, zal D66Velsen blijven wijzen op het belang van dit soort beleid. We zullen dan ook richting de begroting inzetten op voortzetting van dit beleid en we vragen of het voor die tijd nog mogelijk is het aflopende programma te evalueren.

Kans op een woning

De derde kans die D66Velsen tot slot vanavond wil uitlichten, is de kans op een woning. Gelukkig hadden we gister bij de installatie van het nieuwe college nog net geen ‘geen woning, geen kroning’ toestanden, maar de nood is hoog. D66Velsen zal zich de komende periode sterk inzetten voor het versnellen van de woningbouw, en dan vooral het versnellen van locaties die we allang in beeld hebben. Want in woningbouwlocaties kun je niet wonen, in woningen kun je wonen. En daarvoor zullen stenen op elkaar moeten worden gezet. In het raadsprogramma ligt daar nu al een duidelijke opdracht voor het college om de meest kansrijke locaties voor versnelling in kaart te brengen. We willen daar met de nodige urgentie mee aan de slag gaan.

D66Velsen kijkt uit naar de debatten die we nog met elkaar gaan voeren deze raadsperiode. Debatten waarbij we scherp zijn op de inhoud, maar respect hebben voor de persoon. Want dat is hoe je uiteindelijk het meeste bereikt. En dat is ook hoe de samenleving is. Daar staat men elkaar niet constant de maat te nemen. En laat het op de inhoud dan af en toe maar even lekker knetteren. Ook daarvoor zitten we hier. Als we dat voor elkaar weten te krijgen, dan durft D66Velsen wel te zeggen dat dit niet alleen een nota, maar ook een raadsperiode vol perspectief en kansen is.