Democratie en bestuur

Tijdens het laatste raadsvergadering van het jaar heeft D66 Velsen de motie Algoritmeregister ingediend. Dat het een moeilijk te begrijpen onderwerp is, is gedurende de vergadering gebleken.

Na lang aandringen van D66Velsen is in de Verordening participatie en uitdaagrecht expliciet opgenomen dat er in het participatieverslag stilgestaan moet worden bij de kwaliteitscriteria. Hierdoor kunnen we sneller leren dit soort trajecten te verbeteren en krijgt de betrokkenheid van inwoners meer betekenis.

Raadscolumn Bas de Ruig over positieve politiek en de kloof tussen inwoners en de gemeente die er niet hoeft te zijn.

Tijdens de behandeling van de perspectiefnota spreken partijen traditiegetrouw hun algemene beschouwingen uit. In de laatste raadsvergadering voor de zomer op 30 juni deed fractievoorzitter Bas de Ruig dat namens de fractie van D66Velsen. In de algemene beschouwingen heeft D66Velsen aandacht gevraagd voor een gezonde leefomgeving, een gemeente waarin iedereen zichzelf kan zijn en de noodzaak voor het versnellen van de woningbouw. Onderstaand kunt u de volledige bijdrage teruglezen en terugkijken

D66Velsen is opgelucht dat we na het moeilijke jaar 2021 uit ons gerealiseerde resultaat toch nog € 2,3 miljoen kunnen toevoegen aan ons algemeen resultaat. Met corona, de lockdowns en toegangscontroles was het voor vele een moeilijk jaar, zeker in de eerste helft. Voor ondernemers maar ook inwoners die misschien wel een dierbare zijn verloren. Met een gerealiseerde saldo van kosten en bate van ongeveer nul, minder onttrekking aan reserves en een extra bijdrage van €2miljoen in de algemene uitke

Tijdens het laatste raadsvergadering van het jaar heeft D66 Velsen de motie Algoritmeregister ingediend. Dat het een moeilijk te begrijpen onderwerp is, is gedurende de vergadering gebleken.

Na lang aandringen van D66Velsen is in de Verordening participatie en uitdaagrecht expliciet opgenomen dat er in het participatieverslag stilgestaan moet worden bij de kwaliteitscriteria. Hierdoor kunnen we sneller leren dit soort trajecten te verbeteren en krijgt de betrokkenheid van inwoners meer betekenis.

Raadscolumn Bas de Ruig over positieve politiek en de kloof tussen inwoners en de gemeente die er niet hoeft te zijn.

Tijdens de behandeling van de perspectiefnota spreken partijen traditiegetrouw hun algemene beschouwingen uit. In de laatste raadsvergadering voor de zomer op 30 juni deed fractievoorzitter Bas de Ruig dat namens de fractie van D66Velsen. In de algemene beschouwingen heeft D66Velsen aandacht gevraagd voor een gezonde leefomgeving, een gemeente waarin iedereen zichzelf kan zijn en de noodzaak voor het versnellen van de woningbouw. Onderstaand kunt u de volledige bijdrage teruglezen en terugkijken

D66Velsen is opgelucht dat we na het moeilijke jaar 2021 uit ons gerealiseerde resultaat toch nog € 2,3 miljoen kunnen toevoegen aan ons algemeen resultaat. Met corona, de lockdowns en toegangscontroles was het voor vele een moeilijk jaar, zeker in de eerste helft. Voor ondernemers maar ook inwoners die misschien wel een dierbare zijn verloren. Met een gerealiseerde saldo van kosten en bate van ongeveer nul, minder onttrekking aan reserves en een extra bijdrage van €2miljoen in de algemene uitke

D66Velsen gelooft dat inwoners als geen ander weten wat er nodig is in hun buurt. Wij zetten daarom in op meer participatie. Met de kennis en inbreng van inwoners, organisaties en ondernemers zorgen we voor goede besluiten. Alleen samen kunnen we Velsen mooier, groener en ondernemender maken!

Tijdens de raadsvergadering van 20 januari 2022 heeft de gemeenteraad het raadsinitiatief aangenomen om aan de slag te gaan met het Uitdaagrecht. Het Uitdaagrecht geeft inwoners het recht om een bestaande taak van de gemeente over te nemen als ze die voor minder geld en/of met meer maatschappelijke impact kunnen uitvoeren.

Ondernemers – zeker in de horeca – hebben een zware periode achter de rug. Ook de laatste aanscherping van de coronamaatregelen hebben weer (financiële) consequenties voor hen. Veel van de overheidsondersteuning in het verleden bestaat uit het uitstel van betalingen, zoals de btw of loonheffing. Ook de gemeente is in 2020 coulant geweest naar strandpaviljoenhouders en heeft hen uitstel gegeven op de huurbetaling. Daar is veel waardering voor geweest. Vanaf januari 2022 dienen ondernemers het uit

D66Velsen gelooft dat inwoners als geen ander weten wat er nodig is in hun buurt. Wij zetten daarom in op meer participatie. Met de kennis en inbreng van inwoners, organisaties en ondernemers zorgen we voor goede besluiten. Alleen samen kunnen we Velsen mooier, groener en ondernemender maken!

Tijdens de raadsvergadering van 20 januari 2022 heeft de gemeenteraad het raadsinitiatief aangenomen om aan de slag te gaan met het Uitdaagrecht. Het Uitdaagrecht geeft inwoners het recht om een bestaande taak van de gemeente over te nemen als ze die voor minder geld en/of met meer maatschappelijke impact kunnen uitvoeren.

Ondernemers – zeker in de horeca – hebben een zware periode achter de rug. Ook de laatste aanscherping van de coronamaatregelen hebben weer (financiële) consequenties voor hen. Veel van de overheidsondersteuning in het verleden bestaat uit het uitstel van betalingen, zoals de btw of loonheffing. Ook de gemeente is in 2020 coulant geweest naar strandpaviljoenhouders en heeft hen uitstel gegeven op de huurbetaling. Daar is veel waardering voor geweest. Vanaf januari 2022 dienen ondernemers het uit

Toont 9 van 9